Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 30 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Дослідження техніко-економічних показників технологій влаштування реставраційних штукатурок Abstract   PDF (Українська)
О. С. Молодід
 
No 30 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Формування моделі житлового будівництва в місті Abstract   PDF (Українська)
В. В. Титок
 
No 30 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Дослідження впливу управлінських помилок та недоліків на наближення будівельної компанії до банкрутства Abstract   PDF (Українська)
В. А. Андрущенко
 
No 30 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Основні напрями підвищення якості вищої освіти в сучасних умовах Abstract   PDF (Українська)
А. М. Тугай, А. Ф. Гойко, М. А. Єлішевич
 
No 30 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Моделі організаційно - технологічних рішень з виконання будівельно -монтажних робіт Abstract   PDF (Українська)
М. В. Горбач
 
No 30 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Маркетинговий механізм взаємодії вищих навчальних закладів і підприємств: інноваційний підхід Abstract   PDF (Українська)
А. М. Тугай, А. Ф. Гойко, М. А. Єлішевич
 
No 30 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Механізми фінансування відтворення житлового фонду і ринок будівельних робіт Abstract   PDF (Українська)
М. О. Жураковська
 
No 30 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Маркетингові прийоми, що сприяють розвитку українського ринку освітніх послуг Abstract   PDF (Українська)
А. М. Тугай, А. Ф. Гойко, М. А. Єлішевич
 
No 30 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Техніко-економічне обгрунтування управлінського рішення на основі безперервних випадкових змінних Abstract   PDF (Українська)
Н. І. Нікогосян, М. О. Шебек, О. О. Демидова, В. В. Титок
 
No 30 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Концептуальний зміст комплексу маркетингових досліджень та його роль в системі прийняття управлінських рішень Abstract   PDF (Українська)
А. М. Тугай, А. Ф. Гойко, М. А. Єлішевич
 
No 30 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Сучасні вимоги до трансформації змісту діяльності провідного виконавця будівельних проектів Abstract   PDF (Українська)
О. О. Орищенко
 
No 30 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Методологічні засади оцінювання інвестиційних проектів в умовах невизначеності Abstract   PDF (Українська)
А. Ф. Гойко, Л. В. Сорокіна
 
No 30 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Підготовчий єтап до адаптації організації будівництва до євровимог Abstract   PDF (Українська)
О. А. Тугай, О. В. Сліпенчук, К. П. Кухта
 
No 30 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Оцінка ефективності реконструкції житлових будинків Abstract   PDF (Українська)
О. С. Гриценко, І. В. Вахович, Н. В. Боліла
 
No 30 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Дослідження механізмів управління фінансовими ресурсами будівельних підприємств Abstract   PDF (Українська)
Є. С. Коваленко
 
No 30 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Исследование зависимости продолжительности перевозки и укладки бетонной смеси от её температуры Abstract   PDF (Українська)
Аднан Абдел Хамид Хали Абу Саль
 
No 30 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Проблеми фінансових можливостей, інтересів і відносин учасників у процесі оновлення житлового фонду Abstract   PDF (Українська)
О. В. Блащук, К. М. Саркісова
 
No 30 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Очистка стічних вод гальванічних підприємств від хрому з застосуванням ферітних сполук Abstract   PDF (Українська)
О. В. Зоря, О. В. Терновцев, Д. І. Зоря
 
No 30 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Перспективи та ефективність зведення будівель за збірно-монолітною технологією Abstract   PDF (Українська)
Г. М. Тонкачеєв
 
No 30 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Результати проведення конкурсу “Solar Decathlon KNUCA – 2013” Abstract   PDF (Українська)
Ю. В. Четверіков
 
No 30 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Автоматизація проектних робіт, моніторингу та контролю у будівництві (на прикладі розвинутих країн) Abstract   PDF (Українська)
С. В. Шатров
 
No 30 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Застосування логіко-математичних методів для оптимізації розподілу автотранспортних засобів по об'єктах будівництва Abstract   PDF (Українська)
І. А. Шатрова
 
No 30 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Забезпечення економічної стійкості малих будівельних підприємств – основа їх економічної безпеки Abstract   PDF (Українська)
І. В. Вахович, О. О. Молодід
 
No 30 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Теоретичні аспекти інфраструктурного забезпечення товарних потоків підприємств Abstract   PDF (Українська)
Е. Ш. Акімова
 
No 30 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Діагностика загроз безпеці праці на будівельних підприємствах Abstract   PDF (Українська)
В. М. Андрієнко
 
76 - 100 of 522 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>