Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 30 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Реформування системи бухгалтерського обліку в державному секторі Abstract   PDF (Українська)
Г. В. Сліпенчук
 
No 30 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Формування довгострокової конкурентоспроможності будівельних об’єднань на основі життєвого циклу будівельних об’єктів та їх комплексів Abstract   PDF (Українська)
А. В. Шпаков
 
No 30 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Нормування праці як невідємна складова організаційно-економічного механізму управління персоналом будівельного підпрємства Abstract   PDF (Українська)
К. І. Шевчук
 
No 29 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Російський досвід вирішення проблем ліквідності іпотечних облігацій та перспективи його застосування в україні Abstract   PDF (Українська)
Є. Р. Зельцер
 
No 29 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Вплив об’єму робіт на зарплату різних складів ланок при влаштуванні цем’янкової штукатурки Abstract   PDF (Українська)
В. І. Терновий, О. С. Молодід, О. О. Молодід, І. М. Уманець
 
No 29 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Податки і трансакційні витрати у будівельній сфері Abstract   PDF (Українська)
Т. В. Сердюк, І. В. Лавровська
 
No 29 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Теоретичне дослідження функцій заробітної плати Abstract   PDF (Українська)
Г. В. Сліпенчук
 
No 29 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Умови переходу до саморегулювання в будівництві Abstract   PDF (Українська)
Т. В. Сердюк, І. В. Лавровська
 
No 29 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Методичний підхід до вивчення ефективності управління оновленням капіталу будівельних підприємств Abstract   PDF (Українська)
А. Ф. Гойко, Л. В. Сорокіна
 
No 29 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Реалізація альтернативних підходів для оцінки конуретноспроможності будівельних організацій Abstract   PDF (Українська)
О. І. Медяник
 
No 29 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Оцінювання ризиків інвестиційних проектів в умовах невизначеності: інноваційний підхід Abstract   PDF (Українська)
А. Ф. Гойко, Л. В. Сорокіна
 
No 29 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Принципи формування організаційно-економічного механізму управління інноваційними процесами та методичні основи вибору варіантів інноваційного розвитку підприємства Abstract   PDF (Українська)
О. М. Карпович
 
No 29 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency До проблеми удосконалення фінансового планування на будівельних підприємствах Abstract   PDF (Українська)
Є. С. Коваленко
 
No 29 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Чинники впливу на оцінку нерухомості та принципи оцінки Abstract   PDF (Українська)
І. С. Нестеренко
 
No 29 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Мотиваційна модель управління кадровим потенціалом структурних підрозділів вищого навчального закладу Abstract   PDF (Українська)
А. М. Тугай, А. Ф. Гойко, М. А. Єлішевич, С. Д. Криштоф, О. І. Воронюк
 
No 29 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Удосконалення організаційного механізму державних капітальних вкладень Abstract   PDF (Українська)
С. О. Шут
 
No 29 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Методологічні аспекти моніторингу кадрового потенціалу вищого навчального закладу Abstract   PDF (Українська)
А. М. Тугай, А. Ф. Гойко, М. А. Єлішевич, С. Д. Криштоф, О. І. Воронюк
 
No 29 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Управління тривалістю створення житлового будівельного об’єкта Abstract   PDF (Українська)
В. В. Титок
 
No 29 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Методичні засади дослідження кадрового потенціалу вищого навчального закладу Abstract   PDF (Українська)
А. М. Тугай, А. Ф. Гойко, М. А. Єлішевич, С. Д. Криштоф, О. І. Воронюк
 
No 29 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Оптимізація тривалості виконання робіт у разі виконання їх комплексними бригадами Abstract   PDF (Українська)
І. А. Шатрова
 
No 29 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Управління конкурентоспроможністю ВНЗ в сучасних соціально-економічних умовах Abstract   PDF (Українська)
А. М. Тугай, А. Ф. Гойко, М. А. Єлішевич, С. Д. Криштоф, О. І. Воронюк
 
No 29 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Модифіковані ресурсно-календарні моделі - сучасні інструменти управління реалізацією будівельного проекту Abstract   PDF (Українська)
О. В. Лилов
 
No 29 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Професійні компетентності та особистісні якості керівника служби безпеки в організації: діагностика та формування Abstract   PDF (Українська)
В. В. Адоніна
 
No 29 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Вимоги до функціональної структури і характеристикам системи супутникового моніторингу сільськогосподарських земель. Структурно-функціональна модель інформаційної підтримки моніторингу земель сільськогосподарського призначення Abstract   PDF (Українська)
С. В. Гарнець
 
No 29 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Формування маркетингової стратегії в антикризовому управлінні будівельним підприємством Abstract   PDF (Українська)
В. А. Андрущенко
 
101 - 125 of 490 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>