Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 29 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Запровадження ефективних моделей та механізмів у організаційно-технологічне проектування будівельного виробництва Abstract   PDF (Українська)
М. В. Горбач
 
No 29 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Логіка керованості економічної безпеки підприємства Abstract   PDF (Українська)
О. М. Ляшенко
 
No 29 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Інституціональна складова інноваційного розвитку соціально-трудового потенціалу регіону Abstract   PDF (Українська)
С. Р. Пасєка
 
No 29 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Проблеми прогнозного визначення вартості будівництва Abstract   PDF (Українська)
М. О. Жураковська
 
No 29 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Аналіз виробничого процесу на основі методики статистичного вибіркового поточного контролю монтажу об’єктів будівництва (на прикладі ВАТ “ДБК-3“ м.Київ) Abstract   PDF (Українська)
В. І. Савенко, Л. М. Коваль, С. С. Савенко
 
No 29 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Новітні основи траснформації змісту діяльності будівелньо-інжинірингових фірм Abstract   PDF (Українська)
В. В. Орищенко
 
No 29 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Функціонально-технологічний індикатор будівельного проекту Abstract   PDF (Українська)
О. А. Тугай, О. В. Сліпенчук, К. П. Кухта
 
No 29 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Механізм визначення стану економічної безпеки будівельного підприємства Abstract   PDF (Українська)
О. О. Молодід
 
No 29 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Очистка води від нікелю за допомогою виробничих відходів Abstract   PDF (Українська)
О. В. Зоря, О. В. Терновцев
 
No 29 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Можливість використання автоматизованих систем керування для будівельної галузі Abstract   PDF (Українська)
С. В. Шатров
 
No 29 (2013): Ways to Improve Construction Efficiency Комплексна навчально-виховна парадигма як засіб реформування будівельної галузі в сучасному світі : принципи , модель, рішення Abstract   PDF (Українська)
Ю. Е. Тимофєєв, Н. І. Нікогосян, О. М. Євдоченко
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Аналіз конкурентоспроможності організаційно-економічних систем будівельних підприємств за допомогою виробничих функцій Abstract   PDF (Українська)
Р. Ф. Юрковський
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Макроекономічні передумови і тенденції нагромадження вартості капіталу у будівництві Abstract   PDF (Українська)
Л. В. Сорокіна
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Форми та методи визначення вартості лізингової операції Abstract   PDF (Українська)
В. І. Черненко
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Рівень економічної безпеки будівельних підприємств за інтегральним показником оцінки можливості рейдерського захоплення Abstract   PDF (Українська)
О. Ю. Бєлєнкова, О. В. Мацапура
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Дослідження процесу очищення води цементацією від міді в статичних умова, в процесі її відновлення на частинках залізного порошку Abstract   PDF (Українська)
Д. І. Зоря
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Прогнозирование показателей рынка труда строительной сферы Abstract   PDF (Українська)
О. М. Залунина, В. В. Дружинина
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Сутнісна характеристика мотиваційного механізму ефективного використання людського капіталу будівельного підприємства Abstract   PDF (Українська)
В. М. Лич, О. М. Малихіна
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Інкотермс 2010 в зовнішньоекономічній діяльності будівельних підприємств України Abstract   PDF (Українська)
Р. Я. Зельцер, К. О. Ізотов
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Раціональне використання суміщеного методу монтажу конструкцій та технологічного обладнання при зведені промислових об’єктів Abstract   PDF (Українська)
С. А. Лучинський
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Методика расчета удаления из воды сероводорода при помощи гидроаэратора Abstract   PDF (Українська)
А. В. Терновцев
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Економічна безпека як запорука економічної ефективності будівельного підприємства Abstract   PDF (Українська)
О. В. Федосова, О. О. Молодід
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Використання алгоритму рою часток для оптимізації організаційних моделей взаємодії учасників будівельного ринку Abstract   PDF (Українська)
А. В. Шпаков
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Залучення працівників вищих навчальних закладів до інноваційної діяльності як інструмент розвитку творчого потенціалу регіону Abstract   PDF (Українська)
А. М. Тугай, А. Ф. Гойко, М. А. Єлішевич, С. Д. Криштоф
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Застосування методів паралельних обчислень для моделей нечіткої багатокритеріальної оптимізації на прикладі моделювання попиту Abstract   PDF (Українська)
О. В. Федусенко, І. М. Доманецька, А. О. Федусенко, О. В. Хроленко
 
126 - 150 of 490 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>