Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Обґрунтування та структуризація системи показників для проведення моніторингу земель сільськогосподарського призначення Abstract   PDF (Українська)
С. В. Гарнець
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Запровадження зарубіжного досвіду управління трудовим потенціалом у будівництві в Україні Abstract   PDF (Українська)
Л. В. Пащенко
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Варіативність управлінської діяльності в сфері розвитку людських ресурсів і механізми її адаптації в транзитивній економіці Abstract   PDF (Українська)
Г. М. Рижакова
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Модель вдосконалення організаційно-технологічних рішень у проектах реконструкції (нового будівництва) з урахуванням можливої зміни властивостей матеріалу Abstract   PDF (Українська)
А. А. Бобраков
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Теоретичні аспекти пошуку раціонального плану розвитку будівельної організації із застосуванням комбінаторної оптимізації Abstract   PDF (Українська)
В. І. Доненко, Є. Ю. Антипенко, І. В. Доненко, Л. В. Ярова
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Современные тенденции развития инновационно-организационных структур строительной отрасли Abstract   PDF (Українська)
М. В. Кулік
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Современная практика планирования и подготовки проектно-технологической документации проектов строительной отрасли Abstract   PDF (Українська)
Д. В. Тімощук, О. С. Іщенко
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Російський досвід випуску іпотечних облігацій та перспективи його застосування в Україні Abstract   PDF (Українська)
Є. Р. Зельцер
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Класифікація та оцінка умов ущільненої забудови Abstract   PDF (Українська)
П. Є. Григоровський, М. І. Надточій
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Інноваційна діяльність підприємства будівельного комплексу: проблеми та пропозиції щодо їхнього вирішення Abstract   PDF (Українська)
Я. І. Жеребйов
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Управління процесом злиття та поглинання в будівельних організаціях Abstract   PDF (Українська)
М. В. Микитась
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Оцінка локального ринку ремонтно-будівельних робіт на основі аналізу стану житлового фонду та проектів його реконструкції Abstract   PDF (Українська)
М. О. Максимова, Т. В. Ніколаєва
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Аналіз залежності ефективності виконання будівельних робіт комплексними бригадами від впливу організаційно-технологічних умов Abstract   PDF (Українська)
С. А. Ушацький, І. А. Шатрова, С. В. Шатров
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Проблеми мотивації формування інтелектуального капіталу підприємств будівельного комплексу Abstract   PDF (Українська)
А. В. Гольда
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Проблеми, що виникають у процесі організації реконструкції будівель Abstract   PDF (Українська)
С. Е. Францкевич
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Підхід до побудови інформаційної основи системи підтримки прийняття рішень (СППР) по комплексній оцінці інноваційних проектів техногенної безпеки в будівництві Abstract   PDF (Українська)
О. В. Ізмайлова, Г. В. Красовська, Д. О. Белявін, К. К. Красовська, А. Ю. Поліщук
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Сучасний стан процедури отримання замовником будівництва дозвільних документів Abstract   PDF (Українська)
В. В. Титок, О. М. Євдоченко
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Соціально-економічна оцінка системи стимулювання праці науково-педагогічних працівників Abstract   PDF (Українська)
А. М. Тугай, А. Ф. Гойко, М. А. Єлішевич, С. Д. Криштоф
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Аналіз стейкхолдерів процесу підвищення енергоефективності у житлово-комунальному господарстві України Abstract   PDF (Українська)
Н. М. Павленко
 
No 28 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Теоретичні аспекти побудови когнітивної моделі ресурсного потенціалу зв’язано-диверсифікованої системи будівельних організацій в процесі аналізу стратегічних альтернатив Abstract   PDF (Українська)
Г. В. Лагутін
 
No 27 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Формування економічного механізму управління інвестиційно-інноваційною діяльністю будівельних підприємств Abstract   PDF (Українська)
С. Ю. Федотова
 
No 27 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Методика оцінки професійної діяльності науково-педагогічних працівників та її програмна реалізація Abstract   PDF (Українська)
А. М. Тугай, А. Ф. Гойко, М. А. Єлішевич, С. Д. Криштоф
 
No 27 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Модель оптимізації параметрів організації системи ресурсного забезпечення будівельних проектів з урахуванням впливу техногенних факторів Abstract   PDF (Українська)
А. А. Бобраков
 
No 27 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Оцінка конкурентоспроможності будівельних підприємств, зайнятих у пайовому будівництві Abstract   PDF (Українська)
А. Ф. Гойко, Р. Ф. Юрковський
 
No 27 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Фінансовий потенціал спеціально створених організацій (ССО) як зв’язано диверсифікованих систем: від трансформації уявлень до методики оцінки Abstract   PDF (Українська)
Г. В. Лагутін
 
151 - 175 of 539 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>