Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 27 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Величина резервного фонда предприятия Abstract   PDF (Українська)
М. А. Прилепова
 
No 27 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Побудова системи збору інформації для бази даних з розробки міського енергетичного плану Abstract   PDF (Українська)
Р. Ю. Тормосов
 
No 27 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Cистема моніторингу земель сільськогосподарського призначення та агроресурсів Abstract   PDF (Українська)
С. В. Гарнець
 
No 27 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Глобальна фінансова криза 21 сторіччя – з чого все почалося Abstract   PDF (Українська)
В. А. Андрущенко
 
No 27 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Впровадження комплексного індикатору проекту для відображення якості організаційно-технологічних рішень організації будівництва Abstract   PDF (Українська)
О. А. Тугай, О. В. Слипенчук, К. П. Кухта, А. С. Безух, Н. О. Борисова
 
No 27 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Модернізовані інструменти девелоперського управління будівництвом Abstract   PDF (Українська)
О. А. Тугай, В. О. Поколенко, Г. М. Рижакова, Д. О. Приходько, З. В. Лагутіна, С. П. Стеценко
 
No 27 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Вплив фінансового важелю у впровадження схем проектного фінансування в Україні Abstract   PDF (Українська)
К. В. Ізмайлова
 
No 27 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Проблеми кризи та безробіття в Україні Abstract   PDF (Українська)
В. В. Гончаров, О. П. Омельяненко, А. В. Гольда
 
No 27 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Технологічні особливості вантажопідйомного крокуючого модуля (ВПКМ) та його встановлення при монтажі покриттів Abstract   PDF (Українська)
К. В. Черненко
 
No 27 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Генезис та сутність понять «ризик», «ризик-менеджмент» та «операційні ризики» Abstract   PDF (Українська)
Н. В. Сторожук
 
No 27 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Международный проект “Зелёное строительство –КНУСА” Abstract   PDF (Українська)
Ю. В. Четверіков
 
No 27 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Розвиток та ефективне використання людського капіталу в ринкових умовах господарської діяльності будівельних організацій Abstract   PDF (Українська)
О. М. Малихіна
 
No 27 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Методологічні аспекти формування трудового потенціалу в процесно-орієнтованому менеджменті Abstract   PDF (Українська)
Ю. Л. Марчук
 
No 27 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Особливості формування інвестиційного портфеля та напрями його оптимізації Abstract   PDF (Українська)
О. П. Петраш
 
No 27 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Підходи до формування адаптивної організаційної структури в системі управління будівельно-інвестиційними проектами Abstract   PDF (Українська)
О. М. Письменний
 
No 27 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Управління ризиком на основі застосування когнітивного моделювання Abstract   PDF (Українська)
І. М. Ріжок
 
No 27 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Підходи до формування та структуризації потенціалу підприємства Abstract   PDF (Українська)
Д. А. Рижаков
 
No 27 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Парадигми процесного підходу в менеджменті: сутність та протиріччя Abstract   PDF (Українська)
Г. М. Рижакова
 
No 27 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Модель визначення раціональних параметрів системи технічного обслуговування будівельного проекту із забезпеченням рівномірної інтенсивності завантаження ресурсів Abstract   PDF (Українська)
Є. Ю. Антипенко, М. В. Кулік
 
No 27 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Механізм ціноутворення в системі оцінки інвестиційного потенціалу підприємств Abstract   PDF (Українська)
І. М. Сіренко
 
No 27 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Порівняльний аналіз підходів до оцінки інвестиційної привабливості будівельних організацій Abstract   PDF (Українська)
В. В. Саламатіна
 
No 27 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Оцінка інвестиційної привабливості фінансових інструментов у сучасних нестійких економічних умовах Abstract   PDF (Українська)
С. П. Стеценко
 
No 27 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Вплив організаційно-технологічних умов на ефективність процесу виконання робіт житлового будівництва Abstract   PDF (Українська)
С. А. Ушацький, І. А. Шатрова, С. В. Шатров
 
No 27 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Впровадження загальнодержавної геоінформаційної системи як інструмент підвищення якості комплексного екологічного моніторінгу стану довкілля Abstract   PDF (Українська)
І. М. Доманецька, О. В. Хроленко, О. В. Федусенко, А. О. Федусенко
 
No 27 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Системний підхід при економіко-математичному моделюванні економічної безпеки будівельного підприємства Abstract   PDF (Українська)
О. О. Молодід
 
176 - 200 of 522 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>