Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 27 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Оцінка ефективності угод злиття та поглинання в будівництві Abstract   PDF (Українська)
М. В. Микитась
 
No 27 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Вдосконалення організаційно-технологічної системи підготовки будівельних проектів, як невід'ємної частини підвищення ефективного ресурсного забезпечення будівельного виробництва Abstract   PDF (Українська)
О. С. Іщенко, А. Хусейн
 
No 26 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Технологічний принцип визначення економічної безпеки будівельного підприємства Abstract   PDF (Українська)
О. В. Федосова, О. О. Молодід
 
No 26 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Рейтингова система оцінки діяльності професорсько-викладацького складу як засіб стимулювання їх творчого потенціалу і підвищення якості освіти Abstract   PDF (Українська)
А. М. Тугай, А. Ф. Гойко, М. А. Єлішевич, С. Д. Криштоф
 
No 26 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Крива життєвого циклу як засіб ідентифікації ефективності фінансового управління будівельними підприємствами Abstract   PDF (Українська)
Є. С. Коваленко
 
No 26 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Спеціально створені організації (ССО) - нові учасники будівельно-інвестиційного процесу Abstract   PDF (Українська)
Г. В. Лагутін
 
No 26 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Резервный фонд предприятия Abstract   PDF (Українська)
М. А. Прилепова
 
No 26 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Обґрунтування вибору варіантів надбудови багатоквартирного будинку із застосуванням спеціальної моделі «вибір-реконструкція» Abstract   PDF (Українська)
І. І. Степаненко
 
No 26 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Підвищення енергетичної ефективності системи теплозабезпечення міст України як основний фактор впливу на її сталий розвиток Abstract   PDF (Українська)
Р. Ю. Тормосов
 
No 26 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Методологія передбачення банкрутства у будівельній галузі Abstract   PDF (Українська)
В. А. Андрущенко
 
No 26 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Модель подолання ризиків на підготовчій фазі будівельного проекту. Abstract   PDF (Українська)
О. А. Тугай, О. В. Слипенчук, К. П. Кухта, А. С. Безух, Н. О. Борисова
 
No 26 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Ідентифікація стейхолдерів процесу підвищення енергоефективності у житлово-комунальному господарстві Abstract   PDF (Українська)
Н. М. Павленко
 
No 26 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Розробка сучасних аналітичних інструментів та організаційних структур забезпечення економічно надійного інвестування будівництва Abstract   PDF (Українська)
О. А. Тугай, В. О. Поколенко, Г. М. Рижакова, Д. О. Приходько, З. В. Лагутіна, С. П. Стеценко
 
No 26 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Прогнозування неплатоспроможності малого будівельного підприємства за допомогою дискримінантного аналізу Abstract   PDF (Українська)
Ю. В. Антропов
 
No 26 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Оцінка процесів концентрації та консолідації банківського капіталу в країнах СНД та у світі Abstract   PDF (Українська)
О. Ю. Бєлєнкова, Т. Ю. Цифра, Т. М. Царюк
 
No 26 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Модель суміщення робіт різних етапів інвестиційно-будівельного процесу Abstract   PDF (Українська)
В. В. Титок
 
No 26 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Нормування праці як невідємна складова організаційно-економічного механізму управління персоналом будівельного підпрємства Abstract   PDF (Українська)
К. І. Шевчук
 
No 26 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Системний підхід щодо формування структури стратегічного потенціалу підприємства Abstract   PDF (Українська)
А. М. Кравченко
 
No 26 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Можливість рециклінгу будівельних відходів в Україні Abstract   PDF (Українська)
Г. В. Шпакова
 
No 26 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Підвищення конкурентоспроможності будівельного підприємства Abstract   PDF (Українська)
М. В. Микитась
 
No 26 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Корпоративная социальная ответственность как основной нематериальный актив компании ХХІ века Abstract   PDF (Українська)
І. А. Касабова
 
No 26 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Сутність та основи функціонування системи управління фінансовими ресурсами підприємств Abstract   PDF (Українська)
С. М. Андрощук
 
No 26 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Місце внутрішнього операційного аудиту в системі внутрішньо-господарського контролю в організаціях різних форм власності Abstract   PDF (Українська)
В. В. Бусарєв
 
No 26 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Методи оцінки венчурних проектів: особливості та можливі підходи Abstract   PDF (Українська)
О. П. Геращенко
 
No 26 (2012): Ways to Improve Construction Efficiency Роль інноваційно-інвестиційних ресурсів у системі факторів ліквідності об’єктів Abstract   PDF (Українська)
Л. І. Дзюбенко
 
201 - 225 of 522 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>