DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2018.38.72-78

Risk management system

А. Nedbailo

Abstract


The article deals with the risk management strategy of the Bank and observes the principle of break-even activity, aimed at ensuring the optimal balance between the profitability of individual business areas and the level of risk assumed by the Bank in carrying out certain operations.


Keywords


risks; risk management; compliance.

References


Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України. Національний банк України. Генеральний департамент банківського нагляду: Лист № 42-311/382 – [Електронний ресурс].: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04

Довгань Ж.М. Менеджмент у банку: ТНЕУ – 2017р.

Горова К.О. Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: Харків 2011р.

«ПАТ»Укргазбанк»: Система управління ризиками»// Електр. Ресурс: https://cutt.ly/otmHRsZ

Верхорубова, Н.А. Основні методи управління фінансовими ризиками підприємства / Н.А. Верхорубова // Економіка, Соціологія і Право. – 2017. – № 3. – С. 24-27.

Цифра Т.Ю. Управління ризиками при будівництві та експлуатації обєктів нерухомості. Довідник для замовників будівництва та інженерів-консультантів. Вип.1.; К.:ГС "Міждержавна гільдія інженеріва-консультантів".– Х.: Форт, 2018. –156с.

Локтіонова Я.Ф. Побудова оновленого формату системи ризик-менеджменту будівництва на ґрунті диференційованого вартісного підходу. [Текст] / Я.Ф. Локтіонова // Scientific review – К.: 2018. – № 47 (том 4) – С. 28-36.

Стеценко С.П. Інвестиційна безпека як умова стійкого розвитку економіки під впливом внутрішніх та зовнішніх загроз / С.П. Стеценко // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин – Зб. наук. праць, 2014. – Вип. 35 – ч.2 – С. 153-156.

Локтіонова Я.Ф. Дослідження траєкторії модифікації змісту дефініції «конкурентоспроможність підприємства» щодо успішного застосування до підприємств стейкхолдерів проекту. [Текст] / Я.Ф. Локтіонова, С.П. Стеценко // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. – Вип. 33. Ч.2 – К.: КНУБА, 2015. – С. 34-41.

Локтіонова Я.Ф. Імплементація технологій та стандартів ризикменеджменту в систему девелоперського управління будівельної організації. [Текст] / Я.Ф. Локтіонова, О.В. Дикий, Т.М. Іщенко // Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2017. – Вип. 32 – С. 114-121.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 А. Nedbailo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)