DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2018.38.91-104

Forecasting and regulation of costs for the construction of heating networks for public needs

О. Matsapura

Abstract


It is expedient to determine the effectiveness of public procurement regulation in the field of construction in view of the added value created as a result of construction works. As you know, value added shows how much higher the cost of the final product compared to the means of production spent [1]. For construction, value added may be a sum of money calculated by subtracting from the result of the consolidated estimate the cost of building materials, products and structures.

Keywords


heating networks; public procurement; modernization of heating networks; construction clusters.

References


Oxford Dictionary. Definition of Value Added. – Режим доступу: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/value-added

Гурняк І.Л. Додана вартість як базис економічного розвитку територіальних громад / І.Л. Гурняк, О.І. Дацко, О.І. Яремчук // Регіональна економіка. – 2015. – № 1. – С. 37–47. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2015_1_6.

Методика оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року № 293» – 268 с.

Малолітнева В.К. Правове регулювання державних закупівель: автореф. дис. к.. юрид. наук: 12.00.04 / В.К. Малолітнева; НАНУ, ІЕП. – Київ, 2015. – 20 c.

Голота О.П. Державні закупівлі як один з найбільш корупційно вразливих напрямів діяльності міністерства оборони [Електронний ресурс] / О.П. Голота // Social development & Security. – 2018. – Вип. 2 (4). – С. 14 – 27.

Шуляк О. Державні закупівлі на будівельному ринку як індикатор необхідних трансформацій / О. Шуляк // Строительные материалы и изделия. - 2018. – № 1-2. – С. 92-94. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smii_2018_1-2_29

Галінський О. М., Вахович І. В., Цифра Т. Ю. Міжнародна практика формування договірних відносин у будівництві // Будівельне виробництво. – К.: НДІБВ. – № 54. – 2012. – С. 3-7.

Бєлєнкова О.Ю Вплив інвестиційної активності на обсяги будівельних робіт в Україні /О.Ю. Бєлєнкова// Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – Вип.30. – 2013. – С.17 -26

Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою будівельного підприємства: [моногр.] / За наук. ред. д.е.н., проф. Л.В.Сорокіної. – К.: КНУБА, 2017.

Цифра Т.Ю. Практичний досвід реалізації міжнародних будівельних контрактів в Україні / Т.Ю. Цифра // Будівельне виробництвою. 2017. 62/2 С.45-48

Тугай О.А. Модернізовані інструменти девелоперського управління будівництвом / О.А. Тугай, В.О. Поколенко, Г.М. Рижакова, Д.О. Приходько, З.В. Лагутіна, С.П. Стеценко// Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин 2012. – Вип. 27 – ч.1 – С. 86-98.

Цифра Т.Ю. Формування початкової максимальної ціни будівельного контракту при будівництві доступного житла / Т.Ю. Цифра// Будівельне виробництво, – 2014. – № 57. – С. 80-83

Мацапура О.В. Методичні підходи до оцінювання ціни конкурсних пропозицій: надбання та недоліки / О. В. Мацапура //Вісник НУ"ЛП" Менеджмент та підприємництво: етапи становлення і проблеми розвитку. 2015. 819. С. 142-147.

Тугай О.А. Розробка сучасних аналітичних інструментів та організаційних структур забезпечення економічно надійного інвестування будівництва / О.А. Тугай, В.О. Поколенко, Г.М. Рижакова, Д.О. Приходько, З.В. Лагутіна, С.П. Стеценко// Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин – Зб. наукових праць 2012.– Вип. 26 – ч.1 – С. 87-99


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 О. Matsapura

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)