DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2018.38.125-130

Intensification of innovation processes on the basis of economy clustering

K. Lavrukhina, J. Kushik-Strelnikov, D. Novikov

Abstract


The problems of innovative processes intensification are considered, operational innovative infrastructure is analyzed, new infrastructure elements are examined, namely clusters, which ensure interconnection and mutual augmentability of industrial sectors, their advantages and necessity of further development are explored with the view of innovative processes intensification in the region.


Keywords


innovative activity; innovative organizations; infrastructure of innovative activity; intensification; innovative process; clusters.

References


Войнаренко М.П. Кластери в інституційній економіці: моногр. / М.П. Войнаренко. – Хмельницький: ХНУ, ТОВ «Тріада-М», 2011. – 502 с.

Єрмошенко М.М. Механізм розвитку інноваційного потенціалу кластеро- об’єднаних підприємств: моногр. / М.М. Єрмошенко, Л. М. Ганущак; Нац. академія управління. – К.: Нац. акад. управління, 2010. – 236 с.

Іванченко Г.В. Розробка кластерної моделі розвитку регіону: методологічний підхід [Електронний ресурс] / Г.В. Іванченко // Ефективна економіка. – № 5.–2013. – Режим доступу: https://cutt.ly/kt2w9qZ

Кластер як модель соціально-економічного розвитку [Електронний ресурс] // Асоціація «Поділля Перший». – Режим доступу: https://cutt.ly/5t2wVMd

Клаузевиц К. О войне [пер. с нем.] / К. Клаузевиц. – М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2007. – 862 с.

Князевич А.О. Механізми управління інноваційним розвитком: моногр. / А.О. Князевич, О.В. Крайчук. – Рівне: РДГУ, 2011. – 133 с.

Полінкевич О.М. Обґрунтування доцільності кластеризації бізнес -процесів промислових підприємств (на прикладі Волинської області). – Актуальні проблеми економіки. – № 7(157). – 2014. – С. 254-257.

Попело О.В. Підприємницькі кластери як інноваційна домінанта модернізації економіки / О.В. Попело // Регіональна економіка. – № 2. – 2014. – С. 95-105.

Портер М. Конкуренция [пер. с англ.] / М. Портер. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2005. – 608 c.

Соколенко С.І. Кластери в глобальній економіці : моногр. / С.І. Соколенко. – К.: Логос, 2004. – 848 с.

Федотова Ю В. Роль органів державного управління у здійсненні процесів кластеризації на макро- та мезоекономічних рівнях / Ю.В. Федотова // Науково- технічний збірник «Комунальне господарство міст». – № 113. – 2014. – C. 240-244.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 K. Lavrukhina, J. Kushik-Strelnikov, D. Novikov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)