DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2018.38.215-220

Assessment of the attractiveness of construction technologies in conditions of socio-environmental limitations

H. V. Shpakova

Abstract


The article considers the variant indicators of the assessment of production (in particular, construction) technologies used for the production of products on the principles of sustainable development. The greening of the construction industry, aimed at minimizing the use of natural resources, must proceed by replacing the existing linear production model with a circular economic model as the most appropriate resource-saving requirement.

Ways of introduction of the strategy of ecological construction for the construction industry of Ukraine are proposed while involving in the process of new construction and modernization by the development companies the mechanisms of recycling of building structures, products and materials.


Keywords


ecological and economic constraints; recycling; greening; development; circular production model; sustainable development

References


THE 17 GOALS. The Global Goals for sustainable development. URL: https://www.globalgoals.org/.

Орловська Ю. В., Яковишина Т. Ф., Орловський Є. С. Зелене будівництво як складова політики ЄС щодо розвитку циркулярної економіки. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронний журнал. 2014. Вип. 5(05). С. 365 –371. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/5_2016/70.pdf..

НАЦОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ управління відходами в Україні до 2030 року, 2017. (Розпорядження КМУ №820-р. від 8.11.2017 р.) Офіційний сайт КМ України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80.

Кизима Р.А., Єгоркіна Л.А., Веремеєнко С.І., Доманський Г.В., Яковчук В.В. Екологія в будівництві. Харків: Бурун Книга, 2007. 224 с.

Шпакова Г.В. Шляхи і можливість переробки будівельних відходів в Україні // Будівельне виробництво. – Київ, 2012. – Вип. №54. – С. 22-25.

Оцінка рівня ефективності використання виробничих ресурсів, як засіб попередження банкрутства у будівництві / Крикун К.В., Оліферук С.Л., Рязанов А.С. // Містобудування та територіальне планування. 2014. Вип. 50. С. 168‒170.

Техніко-економічній аналіз і оцінка рівня витрат виробничих ресурсів на забезпечення якості у будівництві / К.В. Крикун, А.С. Рязанов, С.Л. Оліферук // Містобудування та територіальне планування. 2013. Вип. 48. С. 175‒178

Вахович І.В., Терещенко Л.В., Цифра Т.Ю., Редькін Ю.О., Шпакова Г.В. Економічна ефективність використання вторинних ресурсів в будівництві // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Вип. 28. Частина 2. – К.: Міносвіти України, КНУБА, 2012. – С. 125‒131.

Рамкова директива ЄС про відходи [Електронний ресурс]: Директива Європарламенту і Ради 2006/12/ЄС від 5 квітня 2006 р. про відходи. – Режим доступу: http://www.uecr.gov. ua/ua/int_documents/Ramkova-direktiva-S-provdhodi-Direktiva-vroparlamentu-Radi-200612Svd-5-kvtnya-2006-r-pro-vdhodi.htm.

Удосконалення системи управління відходами в Україні в контексті європейського досвіду / В. С. Міщенко, Г. П. Виговська, Ю. М. Маковецька та ін. – К.: Лазуріт-Поліграф, 2012. – 120 с.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 H. V. Shpakova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)