DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2018.38.265-270

Components of anti-crisis potential of construction enterprises in dynamic conditions

R. Skupsky

Abstract


The concept of "anti-crisis potential" of a construction company is defined. The structure of anti-crisis potential of a construction enterprise is investigated. The main problems of functioning of enterprises of the construction industry of Ukraine in the pre-crisis period and in the newest political and economic conditions of the country's integration into the EU are identified. The latest trends in the development of construction in terms of full or partial integration with EU markets are substantiated.


Keywords


construction industry; construction enterprise; anti-crisis potential; development tendencies; sustainable development; sales market.

References


1. Ізмайлова К.В. Вплив фінансового важелю у впровадженні схем проектного фінансування в Україні /К.В.Ізмайлова// Шляхи підвищення ефективності будівництва. 2012. Вип.28. С.82-87.

2. Iзмайлова К.В., Пархоменко В.В. Імітаційне моделювання фінансових показників інвестиційної діяльності підприємства // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 1997. Вип. 2. С.73-75.

3. Стеценко С.П. Показники-індикатори економічної безпеки будівельних підприємств /С.П. Стеценко. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2014. №. 26 Ч.2. С.141-145

4. Бєлєнкова О.Ю., Антропов Ю.В. Оценка точности моделей прогнозирования экономической устойчивости строительных предприятий/Приволжский научный вестник, 2013. № 9 (25). С.31-36

5. The prediction model of economic stability (based on small construction enterprises of Ukraine). O.Y. Bielienkova, Y.V. Antropov. European Applied Sciences, November, 2013, pp. 161-163.

6. Оцінка фінансової стійкості малих будівельних підприємств України в 2000–2008 роках / О.Ю. Бєлєнкова, Н.Б. Сердюченко, Ю.В. Антропов. Економіка і держава. 2011, №1. С.56–60.

7. Гусарова Л.В. Аналіз загроз економічній безпеці будівельних підприємств / Н.Б. Сердюченко, Л.В. Гусарова, Н.В. Боліла// Економіка та суспільствоМукачівський державний університет. Вип. 13.2017.

8. Молодід О.О. Використання економетричних моделей для визначення рівня економічної безпеки будівельного підприємства / О.О. Молодід, С.А. Теренчук // Будівельне виробництво. 2012. № 53. С. 73-76.

9. Молодід О.О. Характеристика загроз економічної безпеки будівельного підприємства / О.О. Молодід // Теорія і практика будівництва. 2009. № 5. С. 54-58. 1. Ізмайлова К.В. Вплив фінансового важелю у впровадженні схем проектного фінансування в Україні /К.В.Ізмайлова// Шляхи підвищення ефективності будівництва. 2012. Вип.28. С.82-87.2. Iзмайлова К.В., Пархоменко В.В. Імітаційне моделювання фінансових показників інвестиційної діяльності підприємства // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 1997. Вип. 2. С.73-75.3. Стеценко С.П. Показники-індикатори економічної безпеки будівельних підприємств /С.П. Стеценко. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2014. №. 26 Ч.2. С.141-1454. Бєлєнкова О.Ю., Антропов Ю.В. Оценка точности моделей прогнозирования экономической устойчивости строительных предприятий/Приволжский научный вестник, 2013. № 9 (25). С.31-365. The prediction model of economic stability (based on small construction enterprises of Ukraine). O.Y. Bielienkova, Y.V. Antropov. European Applied Sciences, November, 2013, pp. 161-163.6. Оцінка фінансової стійкості малих будівельних підприємств України в 2000–2008 роках / О.Ю. Бєлєнкова, Н.Б. Сердюченко, Ю.В. Антропов. Економіка і держава. 2011, №1. С.56–60.7. Гусарова Л.В. Аналіз загроз економічній безпеці будівельних підприємств / Н.Б. Сердюченко, Л.В. Гусарова, Н.В. Боліла// Економіка та суспільствоМукачівський державний університет. Вип. 13.2017.8. Молодід О.О. Використання економетричних моделей для визначення рівня економічної безпеки будівельного підприємства / О.О. Молодід, С.А. Теренчук // Будівельне виробництво. 2012. № 53. С. 73-76. 9. Молодід О.О. Характеристика загроз економічної безпеки будівельного підприємства / О.О. Молодід // Теорія і практика будівництва. 2009. № 5. С. 54-58.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 R. Skupsky

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)