Selection of optimal technical solutions for thermal modernization of school buildings

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32347/2707-501x.2020.45.185-194

Keywords:

thermal modernization, optimal constructive-technological decisions, estimation of technical decisions of thermal modernization, warming of enclosing designs.

Abstract

Analysis of the most common design and technological solutions used in thermal modernization, showed the impossibility of choosing the optimal solution for a single enclosing structure only by direct assessment of physical, mechanical and technical and economic characteristics.

It is proposed to select the optimal design and technological solution in thermal modernization projects from all possible in two stages. At the first stage, it is necessary to discard those solutions, the implementation of which for this type of building is technically impossible or economically or technically impractical. In the second - to assess the system of indicators that comprehensively characterize the design and technological solution.

In the article, based on the analysis of literature sources and the authors' own experience in the development and maintenance of thermal modernization projects, a system of criterion evaluation for structural and technological solutions of thermal modernization is developed. The criterion evaluation system for structural and technological solutions of thermal modernization contains a number of indicators that take into account the physicochemical properties of the insulation, environmental friendliness, reliability and stability of the insulation system, technological factors such as maintainability, seasonality, high quality of work due to system technology, ability to sound insulation, economy, artistic efficiency. The method of expert evaluations for each criterion and sub-criterion determines its weight in the overall evaluation. The system of evaluation of technical decisions of thermal modernization of enclosing designs developed by us provides that the estimation on criteria which have subcriteria is defined as the sum of estimations of subcriteria. The evaluation of the criteria is carried out on a five-point scale. The optimal technical solution is the solution that received the highest score on the total.

References

Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» від 22.06.2017 № 2118-VIII. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2118-19.

ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 Настанова з виконання термомодернізації житлових будинків К.: ДП «Архбудінформ». – 2015

ДСТУ-Н Б А.2.2-13: 2015 «Енергетична ефективність будівель. Настанова з проведення енергетичної оцінки будівель». Режим доступу: http://bit.do/ftWBP

ДБН В.2.6–31:2016 «Теплова ізоляція будівель». К.: Мінрегіонбуд, 2017.

Енергоефективність в муніципальному секторі. Навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / Максимов А.С. та інші. – AMU, USAID, 2015. –184 с.

Бєлєнкова О.Ю. Економічна оцінка заходів з підвищення енергоефективності/ О.Ю. Бєлєнкова, Т.Ю. Цифра, О.В. Мацапура, І.О. Остапенко // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, вип.36, 2018 – С.78-82.

Менейлюк О.І. Аналіз нових конструктивних рішень енергоефективних огороджувальних стінових конструкцій/ Менейлюк О.І., Черепащук Л.А., Олійник Н.В. // «Молодий вчений», № 1 (53), 2018. – С.435-439

Ратушняк Г. С, Ратушняк О. Г. Управління енергозберігаючими проектами термореноваціії будівель. Навчальний посібник. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. - 130 с.

Бєлєнкова О.Ю. Економічна оцінка заходів з підвищення енергоефективності/ О.Ю. Бєлєнкова, І.О. Остапенко // Будівельне виробництво. – 2013. - Вип. 55.- С.28 - 31.

Системи із жорстким закріпленням утеплювача в стіні. Електронний ресурс: Режим доступу: [http://www.aspectplus.com.ua/content/view/82/60/lang,ua/]

Александров А. В. «СтройПРОФИль» № 4-05. Електронний ресурс: Режим доступу: [http://stroyprofile.com/archive/1704]

Звіт про науково-дослідну роботу «Проведення аналітичних досліджень та розробка принципових будівельно-технічних рішень щодо проведення комплексної термомодернізації будинків загальноосвітніх шкіл бюджетного утримання (на прикладі 6 проектів) з обґрунтуванням доцільності для повторного застосування» договір № Н-14/296-2012 від 24.10.2012.-К.:ДП НДІБВ, 2013

Підготовка проектних пропозицій із чистої енергії: практичний посібник / Під загальною редакцією Тормосова Р.Ю., Романюк О.П., Сафіуліної К.Р. – К..:ТОВ «Поліграф плюс», 2015. 176 с.

How to Cite

Maksymov, A., & Vakhovych, A. (2021). Selection of optimal technical solutions for thermal modernization of school buildings. Ways to Improve Construction Efficiency, (45), 185–194. https://doi.org/10.32347/2707-501x.2020.45.185-194