Customer service engineering in construction

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32347/2707-501x.2020.46.40-46

Keywords:

інжиніринг, інжинірингова діяльність, вартісний інжиніринг, служба замовника, інвестиційно-будівельний проект

Abstract

The article considers the role and mission of the customer service in engineering activities during the design and implementation of investment and construction projects.

The essence of engineering, its legal definition, types of engineering at different stages of investment projects are revealed, it is determined that the main purpose of cost engineering is to stimulate for economical work, which is possible through the use of effective engineering solutions.

The review of theoretical approaches and methodical recommendations to the concept of "engineering activity", "cost engineering", ways of estimation and formation of effective service of the customer on engineering activity at stages of designing, erection of construction objects, commissioning is carried out. Cost engineering has been identified as an integral part of engineering. The legal support of engineering activities is considered.

It is proposed to classify engineering activities according to the functional approach in accordance with the stages of investment projects, namely: pre-project engineering - pre-project stage, project engineering - maintenance of project documentation, construction engineering - engineering activities during construction of facilities - commissioned and further operation, cost engineering - cost optimization at all stages of the investment project, not just at the design stage. The author's classification will allow to coordinate the types of engineering activities with the main stages of implementation of investment and construction projects and will facilitate the customer's services to choose areas for improvement of ongoing projects.

It has been proposed for the leading Ukrainian universities to conduct advanced training and introduce the second level of higher education in higher education in the specialty "Сost Engineering in Construction".

References

Кузьмін О.Є., Городиська Н.А. Типологія інжинірингу та змістова характеристика його видів. Економіка і держава. № 7/2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ekonomy.in.ua 13.

Ситнік О.Б. Напрямки використання інжинірингу в Україні та його визначення. Стратегія розвитку України. НАУ, № 4 (2013) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/7115.

Закон України від 20.05.1999 р "Про архітектурну діяльність", ст. 1 Основні визначення термінів (Ред. від 01.03.2020). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-14.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-ІУ, ст. 14 Визначення понять, п.п.14.1.85 (Ред. від 07.03.2020) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Шапошнікова І.О. Вдосконалення системи державного регулювання ринку житла на засадах вартісного інжинірингу. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2018. №38. С.205-214.

Шевчук К.І. Розвиток вартісного інжинірингу// К.І. Шевчук, П.П. Закорко, О.К. Шевчук/ Будівельне виробництво. 2016. Вип. 61.

Вахович, І.В., Дем’яненко О.О. Фактори, що впливають на вартість інжинірингових послуг в будівництві. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія «Економічна». 2020. Випуск 98. С. 97-108.

Дем’яненко О.О. Вдосконалення підходів до визначення вартості інжинірингових послуг в будівництві. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2019. № 42. С. 138–145.

Шумак Л.В., Назарко К.О., Петрівський Я.М., Туленков О.О., Хлусевич Є.М. Теоретичні основи визначення кошторисної вартості на проектні роботи // Будівельне виробництво. – К. 2018р. – № 64. – С. 66-71.

Дем’яненко О.О. Підходи до визначення вартості інжинірингових послуг в будівництві та напрямки їх вдосконалення. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві. Київ – 2020. С.45-47.

Published

2020-10-16

How to Cite

Shevchuk, K. (2020). Customer service engineering in construction. Ways to Improve Construction Efficiency, (46), 40–46. https://doi.org/10.32347/2707-501x.2020.46.40-46