Reduction of error in determining the cost of construction resources in estimated documentation

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32347/2707-501x.2020.46.144-154

Keywords:

costs of resources in construction, costs of construction, market research, determination of market value of construction resources, analysis of current prices of construction materials, name of the resource (material) for estimation

Abstract

In Ukraine, the construction costs in the investor's estimates is calculated by the resource method - using resource element estimation norms. Therefore, the accuracy in determining the components of these norms can cause the error in calculating the construction costs of the object. In this article, the example of construction materials shows the influence of the resource name in the resource element estimation norm on the accuracy of determining the market price of this resource in the estimating documentation, and thus on the accuracy of the construction costs calculation at the stage of the investor‘s costs planning. The main attention is paid to search for the ways to reduce the quantity of the samples, as the main factor influencing the critical indicators - the time and cost of work to determine the market price of the construction materials. The unification of the construction resources names in the resource element estimation norms and a problem of comparison of these names with the real building materials is highlighted in the article too. The examples show which elements in the name of construction materials in the element resource norm contribute to the reduction of the samples quantity and affect the price variation for the samples and the general set of market prices of the relevant materials. This article offers the term "name of the resource  for estimation" which generalizes and characterizes the names of materials in DSTU (national standard of Ukraine) and SOU (standards of organization of Ukraine) resource element estimation norms. The rules of formation, use and specification of the "name of the resource for estimation" during the development of resource element norms and at all stages of design and construction of the object are offered too. The author proposes the amendments to the current procedure for the development and revision of resource element estimation norms, which will help to reduce the errors in determining the market price of construction resources during the creation of estimation documentation.

References

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

ДСТУ Б Д.1.1.6:2013 «Настанова щодо розроблення ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи»

ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012 «Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи»

ДСТУ Б Д.2.2-10:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Дерев'яні конструкції (Збірник 10)

ДСТУ 4044:2019 "Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови"

Беркута А.В., Губень П.І. Реформування ціноутворення - шлях до цивілізованого ринку. Ціноутворення у будівництві. Збірник офіційних документів та роз'яснень №3, 2000.

Концепція інтегрування систем ціноутворення держав - учасниць СНД і впровадження інноваційних методів визначення вартості будівництва на всіх стадіях інвестиційно-будівельного процесу. (Міжурядова Рада зі співробітництва в будівельній діяльності держав - учасниць СНД. Комісія з ціноутворення в будівельній діяльності)., Астана., 2010

Николаев В. П. Информационное и нормативно-методическое обеспечение анализа жизненного цикла капитальных инвестиций. Формування ринкових відносин в Україні. 2011. № 9. С. 88-93. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2011_9_19

Січний С.Б. До проблеми обґрунтування вартості матеріалів у будівництві. // Будівельне виробництво. №55/2013. С.79-87.

Січний С.Б. Зменшення витрат при проведенні аналізу цін на ринку будівельних матеріалів. Будівельне виробництво. Міжвідомчий науково-технічний збірник. НДІБВ. № 63/2. 2017/ С. 85-91.

Матвейчук В. Эффективность европейской системы ценообразования при реализации инвестиционных проектов. Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. №1, 2009.

Резниченко В. С., Ленинцев Я. Н., Мизюн В.А.. Организационно-экономические проблемы и механизмы снижения стоимости строительной продукции. Экономика Строительства. №1, 2006.

Published

2020-10-16

How to Cite

Sichnyi, . S. (2020). Reduction of error in determining the cost of construction resources in estimated documentation. Ways to Improve Construction Efficiency, (46), 144–154. https://doi.org/10.32347/2707-501x.2020.46.144-154