Comprehensive assessment of the level of innovative development of the enterprise

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32347/2707-501x.2021.47(2).110-119

Keywords:

innovative development, coefficient of the level of innovative renewal of the active part of fixed assets, coefficient of the level of duration of one full turnover of working capital, of the level of labor productivity

Abstract

This article examines a comprehensive assessment of the level of innovative development of an enterprise. A number of indicators are proposed that allow one to evaluate and determine the necessary innovative directions and formulas for their calculation. The list of characterizing indicators (such as an increase in the coefficient of the level of innovative renewal of the active part of fixed assets, a decrease in the coefficient of the level of the duration of one complete turnover of working capital, an increase in the coefficient of the level of labor productivity (output), an increase in the rate of return on wages, a decrease in the rate of current costs per unit of marketable output, an increase in the rate of product quality, the rate of costs for ensuring a high level of quality, the rate of cost of rejected products, the rate of return on assets, renewal coefficient, duration of one full turnover in days, turnover ratio of working capital, annual output of one worker in monetary terms, labor intensity of a unit of production, indicator of total costs of production resources per unit of manufactured commodity product, coefficient of profitability (profitability) of products, indicator of profitability of own capital investments , payback period of own capital investments) allows to carry out a comprehensive assessment of the level of innovative development of the enterprise and determine the necessary innovative directions. The competitiveness of an enterprise is a complex system of innovative technical and economic means of effective (economical and rational) use of production potential and production resources, provides a high level of quality, self-sufficiency and self-financing, profitability and profitability, as well as an advantage over competitors in technical and technological terms. One of the main factors in the economic provision of the level of competitiveness of the enterprise is the appropriate provision of a high level of product quality.

References

Гойко А.Ф. Методика оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрямки їх реалізації. –К.: «Віра-Р», 1999. –320 с.

Тугай А.М., Шилов Е.Й., Гойко А.Ф. Економіка будівельної організації:–К.: Міленіум, 2002. –224 с.

Крикун К.В., Оліферук С.Л. Управління ефективністю використання виробничих ресурсів в будівництві. Будівельне виробництво. No 44. –К.: НДІБВ, 2003. –С. 58 –61.

Рогожин П.С., Гойко А.Ф. Економіка будівельних організацій. К.: Видавничий дім «Скарби», 2001. 448 с.

Крикун К.В. Базисні системи функціонування капітального будівництва. 2001. Вип. 9. К.: КНУБА, 2001. C.65-67.

Тугай А.М., Шилов Е.Й., Гойко А.Ф. Економіка,будівництва. К, 2003. 224 с.

Крикун К.В. Ринкова економіка підприємств будіндустрії (в запитаннях і відповідях): К.: КНУБА, 2004. 208 с.

Крикун К.В. Економіка праці в будівництві К.: КНУБА, 2002. 48 с.

Іванілов О.С. Економіка підприємства К. 2016 р 728 с.

Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Київ, 2015. 352 с.

Гойко А.Ф., Ізмайлова К.В., Куликов П.М. Економіка будівництва.К.КНУБА, 2014. 140 с.

Сорокіна Л.В., Гойко А.Ф. Методичний підхід до оптимізації витрат будівельних підприємств в умовах невизначеності Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2014. No 31. С.76-84.

Закорко П.П., Вершигора Д.М., Бабійчук Р.А. Підходи до формування вартості будівельних робіт виконуваних вітчизняними будівельними підприємствами за межами україни. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2018, Вип. 36, економічний. С. 27-32.

Сорокіна Л.В., Гойко А.Ф., Скакун В.А. До проблеми вдосконалення методів прогнозування вартісних показників житлового будівництва. Будівельне виробництво. 2015. No59. С. 7-16.

Моголівець А.А., Беленков О.Ю. Особливості укладання договорів підряду, визначення вартості робіт та проведення взаєморозрахунків по об’єктах, фінансування яких здійснюється за рахунок міжнародних організацій. Будівельне право: збірник праць. 2018. С.264-269.

Гусарова Л.В., КіщенкоТ.Є., Косовський Є. О. Калькулювання змінних витрат при визначенні вартості будівельних робіт. Молодий вчений, 2020. No2 (78). С. 324 -329.

Беленкова О.Ю., Кулик М.М., Новак Е.В. Учёт дополнительных затрат при организации строительства в зимних условиях на различных этапах составления проектной документации. Новая экономика. (Республика Беларусь), 2019. No2. С.94-97.

Гойко А.Ф., Ізмайлова К.В., Гриценко О.С.та ін. Складання кошторисної документації за допомогою укрупнених показників: навч. посібник, К.:КНУБА, 2010.144 с.

Published

2021-01-29

How to Cite

Oliferuk, S. ., Halunka , O. . ., & Mіronov O. . (2021). Comprehensive assessment of the level of innovative development of the enterprise. Ways to Improve Construction Efficiency, 2(47), 110–119. https://doi.org/10.32347/2707-501x.2021.47(2).110-119