The genome of business excellence and business culture of the production organization – the basis of the culture of production relations of society

Authors

Keywords:

production system, production relations, synergetic interaction, control and managed subsystems, genome of business culture, optimality criteria, quality management systems, model of perfection, parameters, organization, disorganization

Abstract

The genome of business excellence and business culture of the production organization – the basis of the culture of production relations of society

References

Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука. М.: Академический проект, 2019. 712 с.

Савенко В.І. Інтелектуальні інформаційні інструменти розвитку виробничих систем, енергетичного менеджменту та підприємства в цілому / В.І. Савенко, С.І. Доценко, В.В. Клюєва, С.П. Пальчик, М.О. Терещук // Управління розвитком складних систем. – 2019. – № 37. – С. 195 – 204, dx.doi.org10.6084/m9.figshare.9783245

Менеджмент якості в будівництві і геном ділової досконалості організації: монографія / під заг. ред. Лівінського О.М., Савенка В.І., Пальчика С.П., Черткова О.Ю. – Київ: Центр учбової літ., 2018. – 232 с.

Сторож В.В. Моделирование интеллектуальной деятельности человека. Искусственный интеллект. 2012. № 3. С. 42-50.

Доценко С.І. Архітектоніка функціональної системи як елемент організації діяльності в загальній теорії підприємства. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технічний прогрес та ефективність виробництва. 2013. № 44 (1017). С. 41-48.

Пригожин А.И. Методы развития организаций. М.: МЦФЭР, 2017. 863 с.

Астаф'єв Б.А. Геном і закони Світу – основа організації життя майбутнього людства [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.raen-education.webhost.ru/plan_3_2.htm

The EFQM Model [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.efqm.org/the-efqm-excellence-model

Новіков О.В. Основи функціональної теорії еволюції економічних систем. Питання економіки і права. 2011. № 7. С. 141-144.

Калита П.Я. Головне ланка, або як витягнути ланцюг соціально-економічних проблем (на прикладі України). Стандарти і якість. 2010. № 1 C. 8-13.

Einstein A. Why Socialism. Monthly Review. 2009. Vol. 61, No. 1: May 2009 DOI: https://doi.org/10.14452/MR-061-01-2009-05_7

Остром Э. Управление общим. Эволюция институций коллективного действия / пер. с англ. Т. Монтян. – К., 2013. 400 с.

Плугин А.М., Плугин А.А. Избыточный отрицательный заряд Земли – главный фактор возникновения и ликвидации коронавируса СОVID-19. Винахідник і раціоналізатор 2021. № 1 (134). С. 38-39.

Фреско Ж. Проектирование будущого [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://booksonline.com.ua/view.php?book=116179

Published

2021-06-24

How to Cite

Savenko, V. ., Nesterenko, I. ., Shatrova, I. ., Demidova Е. ., & Orlyk, Y. (2021). The genome of business excellence and business culture of the production organization – the basis of the culture of production relations of society. Ways to Improve Construction Efficiency, 1(48), 20–29. Retrieved from http://ways.knuba.edu.ua/article/view/256144