Features of economic assessment construction of buildings with low power consumption

Authors

  • T. Kishchnko Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine
  • L. Gusarova Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine
  • N. Bolila Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32347/2707-501x.2018.36.57-61

Keywords:

building with low power consumption, efficiency evaluation, economic effect, investment, comparative, capital investments, current operational costs

Abstract

The article deals with the problems of the economic evaluation of the
construction of buildings with low power consumption. The classification of buildings according to the level of low energy consumption is given and it is recommended to differentiate the economic assessment according to the class. It is noted that when choosing an optimal investment option for energy-efficient construction, it is necessary to take into account the amount of capital investments and current operational costs.

References

Досвід країн Євросоюзу з підвищення енергоефективності, енергоаудиту та енергоменеджменту з енергоощадності в економіці країни, НПЦР ОЕС України, Київ 2017 – 113 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/01/Pidvyshhennya-energoefektyvnosti-v-YES.pdf

ДСТУ-Н Б В. 1.2.–18:1016 Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану, НДБВ діє з 01 квітня 2017 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: dbn.at.ua/load/normativy/dstu/obstezhennja.../5-1-0-1768

Правила утримання житлових будинків та прибудинкових територій. Держ. комітет України з питань житлово-комунального господарства, наказ №76 від 17.05.2005р. [Електронний ресурс]. -Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/z0927-05

ДСТУ 2155-93 Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів по енергозбереженню. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: odz.gov.ua/lean_pro/normdocs/files/DSTU_2155-93.pdf

Климчук М.М. Теоретико-прикладні засади концепцій енергоефективного будівництва: економічний аспект.//Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. -2015. –Вип.33. – С.69 – 79.

Агєєва Г.М., Фаренюк Г.Г. Особливості оцінювання енергоефективності проектів житлових будинків.//Енергозбережение. Енергетитика. Енергоаудит (ЕЕЕ). №5(75), 2010 с.13-17.

Гетун Г.В., Криштоп Б.Г., Сергейчук О.В. Підвищенні теплозахисних якостей зовнішніх огороджувальних конструкцій будівель – одне з найважливіших завдань сучасного будівництва в Україні. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?.

Дзядикевич Ю.В., Буряк М.В., Розум Р.І. Методи оцінки інвестицій в енергозбереженні.//Інноваційна економіка. – 2011. - №2. –С.119-122.

И.Габриель, Х.Ландер. Реконструкция зданий по стандартам енергоефективного дома: Пер.с нем.-СПб.:БХВ-Петербург,2011.– 480 с.

Типова методика «Загальні вимоги до організації та проведення енергетичного аудиту». [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.twirpx.com

ДП «Вайлант група Україна». [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.vaillant.ua/dlia-klientiv/

RETScreen Expert. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nrcan.gc.ca

How to Cite

Kishchnko, T., Gusarova, L., & Bolila, N. (2018). Features of economic assessment construction of buildings with low power consumption. Ways to Improve Construction Efficiency, (36), 57–61. https://doi.org/10.32347/2707-501x.2018.36.57-61