DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2014.32.23-28

Алгоритм визначення необхідності в реструктуризації будівельних підприємств

О. Ю. Башинська

Abstract


In the article highlighted the essence of restructuring, presented the algorithm for  determining the need of reorganization actions and developed a graphical model for  diagnostic the need of  restructuring in construction enterprises.


Keywords


restructing; reorganization; reengineering; divestment; sanitation; enterprise.

References


Отенко И.П. Основные аспекты реструктуризации промышленных предприятий / И.П.Отенко, Н.А.Москаленко // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць Дніпропетровського національного університету. – 2004. –Вип. 197.– Т.1.– С. 180–185.

Терещенко О.О. Фінансові домінанти реструктуризації підприємств / О.О.Терещенко, Н.В. Волошанюк // Фінанси підприємств.– 2009.– №4. – С. 82–90.

Аистова М.Д. Реструктуризация предприятий: вопросы управления. Стратегии, координация структурных параметров, снижение сопротивления преобразованиям / М.Д.Аистова. – М.: Альбина Паблишер, 2002. – 287с.

Мазур И.И., Шапиро В.Д. Реструктуризация предприятий и компаний / И.И.Мазур, В.Д.Шапиро. – М.: Экономика,2001. – 456 с.

Хаммер M. Реінжиніринг корпорації: маніфест революції в бізнесі / M. Хаммер, Д. Чампі. – СПб., 2000. – 332 с.

Юн Г.Б. Зовнішнє управління на неспроможнім підприємстві: [навч. практ. посібн.] / Г.Б.Юн, Г.К.Таль, В.В.Григор'єв. - М.: Справа, 2008. - 656 с.

Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: [Електронний ресурс] / Закон України вiд 30.06.1999 №784-XIV. – Режим доступу: http: // zakon1. Rada.gov.ua.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 O. Bashynska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)