No 32 (2014)

Ways to Improve Construction Efficiency

DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2014.32

The issue is registered by the Ministry of Justice of Ukraine (certificate КВ № 16038-45100Р from 20.11.2009 р).

Proceedings of the collection are approved at the meeting of the Academic Council of the University and recommended for publication (Minutes No. 31 of December 26, 2014).

 The collection covers scientific and practical experience, analyzes the problems and tasks of improving the efficiency of construction in the conditions of formation of market relations.

It is designed for students, graduate students, teachers of construction higher education institutions, scientists and workers of the construction industry.

Table of Contents

Papers

Технологія влаштування несучих конструкцій перекриттів з окремих елементів способом «ОПОРИ-БАЛКА» PDF (Українська)
В. В. Савйовський, А. П. Броневицький, А. В. Савйовський 3-8
Сучасні формації розвитку підприємств альтернативної енергетики: акцент на біопаливо PDF (Українська)
М. М. Климчук 8-18
Математичне моделювання процесу облаштування внутрішніх приміщень цивільних споруд PDF (Українська)
В. Б. Коваль 18-23
Алгоритм визначення необхідності в реструктуризації будівельних підприємств PDF (Українська)
О. Ю. Башинська 23-28
Ефективна боротьба з корозією металів екологічно чистими засобами PDF (Українська)
В. І. Савенко, Н. М. Фіалко, Аднан Абделхамід ХаілАбуСал, Л. М. Висоцька 28-36
Методика комплексної оцінки кадрового потенціалу вищого навчального закладу PDF (Українська)
А. М. Тугай, А. Ф. Гойко, М. А. Єлішевич, С. Д. Криштоф, О. І. Воронюк 37-47
Сучасний стан і особливості соціально-відповідального маркетингу в Україні PDF (Українська)
М. В. Васильєва 48-56
Теоретико-методологічний підхід до аналізу професійного потенціалу професорсько-викладацького складу вищого навчального закладу PDF (Українська)
А. М. Тугай, А. ф. Гойко, М. А. Єлішевич, С. Д. Криштоф, О. І. Воронюк 56-61
Впровадження концепції “ЗЕЛЕНЕ БУДІВНИЦТВО” у КНУБА PDF (Українська)
Ю. В. Четверіков 61-72
Комплесна оцінка й аналіз формування стратегії розвитку кадрового потенціалу ВНЗ PDF (Українська)
А. М. Тугай, А. Ф. Гойко, М. А. Єлішевич, С. Д. Криштоф, О. І. Воронюк 72-78
Напрямки інтеграції України до економічної моделі Європейського Союзу (на прикладі інвестиційно-інноваційної політики ЄС) PDF (Українська)
Б. Е. Головаш 78-85
Діагностична модель “ОСОБИСТІСТЬ – ПОТЕНЦІАЛ – РОЗВИТОК” – основа формування стратегії розвитку кадрового потенціалу вищого навчального закладу PDF (Українська)
А. М. Тугай, А. Ф. Гойко, М. А. Єлішевич, С. Д. Криштоф, О. І. Воронюк 86-92
Передовий інструментарій ресурсно-бюджетного та організаційно-технологічного моделювання будівельного виробництва PDF (Українська)
М. В. Горбач 92-98
«НЕЧІТКА АРИФМЕТИКА» як засіб оцінювання економічного ефекту від зміни строків виконання будівельних робіт PDF (Українська)
Л. В. Сорокіна, А. Ф. Гойко, О. В. Регіда 99-111
Комплексний аналіз сучасного технологічного стану виконання покрівельних робіт і розроблення пропозицій щодо їх удосконалення PDF (Українська)
В. А. Євтушенко 112-122
Стан розвитку державно-приватного партнерства у будівництві PDF (Українська)
Р. В. Трач 122-131
Организационные факторы возведения одноэтажных промышленных зданий при использовании технологии совмещённого монтажа строительних конструкций и технологического оборудования PDF (Українська)
С. А. Лучинский 131-138
Реконструкція житлового фонду в Україні: техніко-економічний аспект PDF (Українська)
О. О. Молодід, О. С. Молодід 139-144
Базисна модель формування витрат життєвого циклу об’єктів нерухомості PDF (Українська)
Т. В. Ніколаєва 145-155
Призначення та функції керівника в процесі управління будівельною організацією PDF (Українська)
М. М. Зінченко, О. П. Омельяненко, В. В. Гончаров 155-163
Будівельно-інжинірингові фірми – суб’єкти управління інвестиційними ресурсами будівельних проектів PDF (Українська)
О. А. Тугай, В. В. Орищенко 164-167
Практичні аспекти формування облікової політики бюджетних установ PDF (Українська)
Г. В. Сліпенчук, Н. В. Соловей 167-174
Економічна стійкість – основа конкурентоспроможності підприємства PDF (Українська)
О. Ю. Бєлєнкова, Ю. В. Антропов 174-180
Методика управління економічною ефективністю реконструкції сільського житлового фонду в межах міст КНР PDF (Українська)
Гао Шаоцин 180-186
Проблеми застосування касового методу із ПДВ у будівництві PDF (Українська) PDF (Українська)
Г. В. Сліпенчук 186-193
Технология реставрации арочных конструкций и сводов. Оценка значимости выделенных подгруппвлияющих факторов PDF (Українська)
С. О. Осипов 193-200
Ліцензування будівельної діяльності – дієвий засіб державного регулювання PDF (Українська)
О. В. Лилов, В. І. Дмитренко 200-206
Забезпечення матеріальними ресурсами будівельного підприємства PDF (Українська)
М. М. Синиця 207-211
Проблеми будівництва багатоповерхових будівель в умовах щільної міської забудови PDF (Українська)
Р. Б. Степанюк 212-216
Элементы методологии прогнозирования параметров плитных конструкций подземных частей зданий PDF (Українська)
И. В. Шумаков, В. Н. Секретная 216-224
Сучасні критерії формування інвестиційного проекту в будівництві PDF (Українська)
Є. В. Скакун 224-228
Аналіз та вибір об’єктів-представників багатоповерхового будівництва PDF (Українська)
К. В. Черненко, А. С. Білик, В. М. Гавалешко 228-239
Сутнісна характеристикаінтелектуального капіталу підприємства PDF (Українська)
Ю. Б. Чернявська 239-244
Організаційні аспекти формування комплекту машин будівельного підприємства в рамках девелоперського конктакту PDF (Українська)
Т. С. Шаляпіна 244-249
Теоретико-оптимізаційний апарат скорочення витрат у задачах визначення раціональної кількості матеріальних запасів будівельних підприємств PDF (Українська)
Є. Ю. Антипенко 250-255
Забезпечення надійності організаційних процесів інвестиційно-будівельних проектів PDF (Українська)
А. С. Ваколюк 255-259
Загальні принципи та підходи до реалізації інвестиційних проектів з підвищення енергоефективності об'єктів будівництва PDF (Українська)
І. В. Вахович, А. С. Максимов 259-264
Методика удосконалення організаційної структури управління будівельного підприємства шляхом формування системи інформаційного забезпечення PDF (Українська)
Д. В. Дубінін 264-269
Дослідження тривалості технологічної перерви між нанесенням шарів реставраційної штукатурки PDF (Українська)
І. М. Уманець 269-273