DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2014.32.139-144

Реконструкція житлового фонду в Україні: техніко-економічний аспект

О. О. Молодід, О. С. Молодід

Abstract


The necessity of reconstruction of housing in Ukraine was grounded. The technical and economic characteristics of this type of construction activity were established. The kinds of reconstruction, which used more often, were identified. The main sources of funding for the reconstruction of housing were describes. The main technical requirements for the process of reconstruction were analyses.


Keywords


reconstruction obsolete housing stock; risks; investor; investment; sealed conditions; dismantling; operation.

References


1.Інтернет ресурс Державного управління статистики України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/2.Акімов С.Ф. Технологія зміни перекриттів при реконструкції житлових будинків : автореф. дис. … канд. техн. наук / С.Ф. Акімов; КНУБА. – К., 2010. — 21 с.3.Торкатюк В.І. Реконструкція житла:концепція стимулювання будівельних фірм. [Електронний ресурс] / В.І. Торкатюк, І.Л. Желязнова, Ю.В. Белаш, Ю.О. Прижкова, С.О. Свечка// Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/29281/1/28.pdf 4.Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів: Постанова Верховної Ради України від 24 грудня 1999 р. №1359-XIV [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.5.Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду: Закон України №525-V від 22.12.2006 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.6.Алексєєва О. Закон про реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду: більше відповідей чи питань [Електронний ресурс] / О. Алексєєва // Юридичний журнал № 4. – 2007– Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=26407.Левчинський Д.Л. Механізм фінансування реконструкції житлового фонду мегаполісу в умовах дефіциту бюджетних ресурсів [Електронний ресурс] / Л.Д. Левчинський // Економіка розвитку № 3 (59). – 20011– Режим доступу: http://www.ed.ksue.edu.ua/ER/knt/e113_59/e113levh.pdf8.Григоровський П.Є. Дослідження впливу організаційно-технологічних чинників, що створюють ущільнені умови, на техніко-економічні показники нового будівництва / П.Є. Григоровський, М.І. Надточій // Науковий вісник будівництва. – Х.: ХНУБА. – 2014. – №2 (76).– С. 171 – 174.9.Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт : ДБН В.3.2-2-2009. – Введ. 2010-01-01. – К: Мінрегіонбуд України, 2009. – 23 с.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 O. O. Molodid, O. S. Molodid

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)