DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2014.32.167-174

Практичні аспекти формування облікової політики бюджетних установ

Г. В. Сліпенчук, Н. В. Соловей

Abstract


The paper deals with aspects of the formation of accounting policies for public institutions with regard to their legal support. Proposed sections that should be considered when developing an order on accounting policies.


Keywords


accounting policies; accounting organization; order; public sector.

References


Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV.

Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою КМУ від 26.01.2011 р. № 59.

Методичні рекомендації з облікову політику підприємства, затверджені наказом МФУ від 27.06.2013 р. № 635.

Методичні рекомендації щодо складання розпорядчого документа про облікову політику в бюджетних установах (організаціях), затверджені наказом Мінагрополітики від 28.01.2009 р. № 56.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом МФУ від 28.12.2009 р. № 1541.

Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затверджене наказом МФУ від 26.06.2013 р. № 611.

Положення з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ, затверджене наказом МФУ від 14.11.2013 р. № 947.

Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою КМУ від 30.11.2011 р. № 1242.

Дугієнко Н.О. Основні причини виникнення проблеми формування облікової політики бюджетних установ та методика її розв`язання/Н.О. Дугієнко //Інноваційна економіка.-2012.-№20.-С.93-97.

. Писарчук О.В. Особливості формування облікової політики бюджетних установ /О.В. Писарчук //Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету.- 2011.-№18(II). – С.189 – 95.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 H. Slipenchuk, N. Solovei

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)