DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2014.32.48-56

Сучасний стан і особливості соціально-відповідального маркетингу в Україні

М. В. Васильєва

Abstract


This article is about “social-responsible marketing “ and the main aspects of the concept of social-responsible marketing and its importance to the company. Analyzes the key features of the implementation of social-responsible marketing in companies and enterprises of Ukraine.


Keywords


social-responsible marketing; social responsible business; needs; consumer.

References


Новікова О.Ф. Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки) : монографія/ О.Ф. Новікова, М.Є.Дейч, В.О.Панькова – Донецьк, 2013. – 295с.

Вергун Л.І. Соціальна відповідальність бізнесу в умовах глобальної фінансово-економічної кризи / Л.І. Вергун // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук.праць. – К., 2010. – вип.. 23. – С.165 – 170.

Аграмакова Н.В. Сущность социальной ответственности предприятия и системы ее регулирования / Н.В. Аграмакова// Бизнес Информ. – 2011. – №4. – С.86–88.

Катихін Є.О. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу та її основні принципи / Є.О. Катихін // Статистика України. – 2011. – №3. – С.83 – 86.

Белявська К.С. Соціальна відповідальність бізнесу : еволюція поглядів на проблему / К.С. Белявська // Вісн. Хмельниц.нац.ун. – 2011. № 1. – С.228 – 233.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 M. Vasylieva

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)