DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2013.29.10-17

Вплив об’єму робіт на зарплату різних складів ланок при влаштуванні цем’янкової штукатурки

В. І. Терновий, О. С. Молодід, О. О. Молодід, І. М. Уманець

Abstract


The article contains research results dependencies wages plasterers at the device of 40, 100, 180 and 400 m2opus signinum restoration plaster links, consisting of 2, 3 and 4 plasterers.


Keywords


wages; link; plasterer.

References


Терновий В. І. Дослідження впливу технологічних чинників на основні показники цем’янкової штукатурки / В. І. Терновий, О. С. Молодід // Вісник ОДАБА. – Одеса : «Зовнішрекламсервіс». – 2012. – Вип. 47. – С. 322 – 327.

Терновий В. І. Залежність показників реставраційної цем’янкової штукатурки від стану основи / В. І. Терновий, О. С. Молодід // Техніка будівництва. – К.: КНУБА. – 2012. – № 28. – С. 93 – 98.

Молодід О. С. Залежність показників реставраційної цем’янкової штукатурки від способу ущільнення штукатурної суміші / О. С. Молодід // Техніка будівництва. – К.: КНУБА. – 2012. – № 29. – С. 65 – 68.

Ціноутворення у будівництві: зб. офіц. док. та роз’ясн. – Офіц. вид. – К. Інпроект, 2011. – Вип. №6. – 98 с.

Молодід О. С. Дослідження залежностей тривалості влаштування цем’янкової штукатурки від об’єму робіт, виконуваних ланками різного складу / О. С. Молодід // Вісник ОДАБА. – Одеса : «Зовнішрекламсервіс». – 2013. – Вип. 50, частина 2 – С. 314 – 321.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 В. І. Терновий, О. С. Молодід, О. О. Молодід, І. М. Уманець

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)