No 29 (2013)

Ways to Improve Construction Efficiency

DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2013.29

The issue is registered by the Ministry of Justice of Ukraine (certificate КВ № 16038-45100Р from 20.11.2009 р).

Proceedings of the collection are approved at the meeting of the Academic Council of the University and recommended for publication (Minutes No. 18 of June 27, 2013).

 The collection covers scientific and practical experience, analyzes the problems and tasks of improving the efficiency of construction in the conditions of formation of market relations.

It is designed for students, graduate students, teachers of construction higher education institutions, scientists and workers of the construction industry.

Table of Contents

Papers

Російський досвід вирішення проблем ліквідності іпотечних облігацій та перспективи його застосування в україні PDF (Українська)
Є. Р. Зельцер 3-10
Вплив об’єму робіт на зарплату різних складів ланок при влаштуванні цем’янкової штукатурки PDF (Українська)
В. І. Терновий, О. С. Молодід, О. О. Молодід, І. М. Уманець 10-17
Податки і трансакційні витрати у будівельній сфері PDF (Українська)
Т. В. Сердюк, І. В. Лавровська 18-24
Теоретичне дослідження функцій заробітної плати PDF (Українська)
Г. В. Сліпенчук 25-31
Умови переходу до саморегулювання в будівництві PDF (Українська)
Т. В. Сердюк, І. В. Лавровська 31-41
Методичний підхід до вивчення ефективності управління оновленням капіталу будівельних підприємств PDF (Українська)
А. Ф. Гойко, Л. В. Сорокіна 41-57
Реалізація альтернативних підходів для оцінки конуретноспроможності будівельних організацій PDF (Українська)
О. І. Медяник 58-65
Оцінювання ризиків інвестиційних проектів в умовах невизначеності: інноваційний підхід PDF (Українська)
А. Ф. Гойко, Л. В. Сорокіна 65-80
Принципи формування організаційно-економічного механізму управління інноваційними процесами та методичні основи вибору варіантів інноваційного розвитку підприємства PDF (Українська)
О. М. Карпович 80-93
До проблеми удосконалення фінансового планування на будівельних підприємствах PDF (Українська)
Є. С. Коваленко 93-102
Чинники впливу на оцінку нерухомості та принципи оцінки PDF (Українська)
І. С. Нестеренко 103-110
Мотиваційна модель управління кадровим потенціалом структурних підрозділів вищого навчального закладу PDF (Українська)
А. М. Тугай, А. Ф. Гойко, М. А. Єлішевич, С. Д. Криштоф, О. І. Воронюк 111-119
Удосконалення організаційного механізму державних капітальних вкладень PDF (Українська)
С. О. Шут 120-128
Методологічні аспекти моніторингу кадрового потенціалу вищого навчального закладу PDF (Українська)
А. М. Тугай, А. Ф. Гойко, М. А. Єлішевич, С. Д. Криштоф, О. І. Воронюк 129-137
Управління тривалістю створення житлового будівельного об’єкта PDF (Українська)
В. В. Титок 137-141
Методичні засади дослідження кадрового потенціалу вищого навчального закладу PDF (Українська)
А. М. Тугай, А. Ф. Гойко, М. А. Єлішевич, С. Д. Криштоф, О. І. Воронюк 142-149
Оптимізація тривалості виконання робіт у разі виконання їх комплексними бригадами PDF (Українська)
І. А. Шатрова 150-154
Управління конкурентоспроможністю ВНЗ в сучасних соціально-економічних умовах PDF (Українська)
А. М. Тугай, А. Ф. Гойко, М. А. Єлішевич, С. Д. Криштоф, О. І. Воронюк 154-162
Модифіковані ресурсно-календарні моделі - сучасні інструменти управління реалізацією будівельного проекту PDF (Українська)
О. В. Лилов 162-169
Професійні компетентності та особистісні якості керівника служби безпеки в організації: діагностика та формування PDF (Українська)
В. В. Адоніна 169-178
Вимоги до функціональної структури і характеристикам системи супутникового моніторингу сільськогосподарських земель. Структурно-функціональна модель інформаційної підтримки моніторингу земель сільськогосподарського призначення PDF (Українська)
С. В. Гарнець 178-187
Формування маркетингової стратегії в антикризовому управлінні будівельним підприємством PDF (Українська)
В. А. Андрущенко 187-191
Запровадження ефективних моделей та механізмів у організаційно-технологічне проектування будівельного виробництва PDF (Українська)
М. В. Горбач 192-195
Логіка керованості економічної безпеки підприємства PDF (Українська)
О. М. Ляшенко 195-203
Інституціональна складова інноваційного розвитку соціально-трудового потенціалу регіону PDF (Українська)
С. Р. Пасєка 203-213
Проблеми прогнозного визначення вартості будівництва PDF (Українська)
М. О. Жураковська 214-221
Аналіз виробничого процесу на основі методики статистичного вибіркового поточного контролю монтажу об’єктів будівництва (на прикладі ВАТ “ДБК-3“ м.Київ) PDF (Українська)
В. І. Савенко, Л. М. Коваль, С. С. Савенко 221-226
Новітні основи траснформації змісту діяльності будівелньо-інжинірингових фірм PDF (Українська)
В. В. Орищенко 226-237
Функціонально-технологічний індикатор будівельного проекту PDF (Українська)
О. А. Тугай, О. В. Сліпенчук, К. П. Кухта 237-250
Механізм визначення стану економічної безпеки будівельного підприємства PDF (Українська)
О. О. Молодід 251-256
Очистка води від нікелю за допомогою виробничих відходів PDF (Українська)
О. В. Зоря, О. В. Терновцев 257-261
Можливість використання автоматизованих систем керування для будівельної галузі PDF (Українська)
С. В. Шатров 262-265
Комплексна навчально-виховна парадигма як засіб реформування будівельної галузі в сучасному світі : принципи , модель, рішення PDF (Українська)
Ю. Е. Тимофєєв, Н. І. Нікогосян, О. М. Євдоченко 266-284