DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2013.29.226-237

Новітні основи траснформації змісту діяльності будівелньо-інжинірингових фірм

В. В. Орищенко

Abstract


Formally-analytical and organizational bases of positioning of building-engineering firms are expounded at the building market. Advantages of change of functions of the indicated firms are well-proven in an investment process - from functions exceptionally engineering to new quality - general contractor of new type responsible to the investor for the intermediate and final results of introduction of building project.


Keywords


building-engineering firms; investment process engineering functions; building project.

References


Бушуев С.Д.,Морозов В.В. Динамическое лидерство в управлении проектами.//Українська асоціація управління проектами.-К.: 1999.-312 с.

Бушуев С.Д., Бушуева Н.С. Управление проектами. Основы профессиональных знаний и система оценки компетентности проектных менеджеров.-К.: ІРІДІУМ,2006.-208 с.

Тугай О.А., Чертков О.Ю. Розробка інноваційних основ органцізації підготовки будівельного виробництва.//Збірник наукових праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин».-Вип.16.-К.:КНУБА,2006.-С.107-113.

Тугай О.А. Методологія побудови варіативних моделей процесів організації будівництва за допомогою теорії нечітких мір.//Науково-технічний збірник «Містобудування та територіальне планування».- Вип.27.- С.301-305.

Друкер П.Ф. Управление, нацеленное на результаты. –Пер. с англ. –М.: Технол. Шк. Бтизнеса.,2001.-2 изд.-197с.

6. Кігель В.Р. Математичні методи прийняття рішень у ефективному підприємництві. Монографія.-К.: ІЕУГП,1999.-269с.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 В. В. Орищенко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)