DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2013.29.162-169

Модифіковані ресурсно-календарні моделі - сучасні інструменти управління реалізацією будівельного проекту

О. В. Лилов

Abstract


This article is devoted to the problem of updating organizational and technological models of organization management, customer resource developer in the construction project. A fundamentally new type of resource calendar model building project, to reliably assess the readiness of organizations participating in the project implementation plan in line with customer and truly consider the impact of the external environment of the furniture project. The model was developed as a tool for sustainable management of construction project developer and have overcome significant project risks in property development scheme of construction.


Keywords


modified resource calendar model; building on the principles of organization development; organization-developer; model of network topology.

References


Фесенко Т.Г. Девелопмент в будівництві: інформаційна модель формування техніко-економічного обґрунтування проекту. фаховий часопис «інтегроване стратегічне управління, управління проектами і програмами розвитку підприємств і територій».-т. 1, № 10(61) (2013)

Поколенко В.О. Активизация инвестицонной деятельности на основе кластерного похода в условиях экономического девелопмента.//В.О.Поколенко // Зб. наук. праць “Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”.-Вип.28-Част.2.-К.:КНУБА, 2012. - с.95-101.

Модернізація ресурсно-календарних моделей для потреб системного поліпшення процесів організації будівництва /В.О. Поколенко, Ю.А. Чуприна, Д.О. Приходько// Фаховий часопис «Управління розвитком складних систем».-№5 (5)

Тугай О.А. Новітні суб’єкти організації будівельного виробництва: методологія, інформаційно-аналітична база, практика впровадження. / Тугай О.А., Лагутін Г.В. Монографія.// Вид-во Європейського університету, 2006.-240 с.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 О. В. Лилов

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)