DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2013.29.178-187

Вимоги до функціональної структури і характеристикам системи супутникового моніторингу сільськогосподарських земель. Структурно-функціональна модель інформаційної підтримки моніторингу земель сільськогосподарського призначення

С. В. Гарнець

Abstract


In the article the remote sensing of ground is submitted, as the most modern way of realization of monitoring land for agricultural purpose in Ukraine. Also perspective and necessary of researches in this professional field is well-grounded.


References


Земельний Кодекс України.

Закон України «Про охорону земель».

Закон України «Про державний контроль за використанням

та охороною земель».

В.П. Горбулін, Л.Д. Греков, В.Г. Некрасова і др. «Земельні відносини в Україні», м. Київ, «Істина», 2010 р.;

А.Д. Юрченко, Л.Д. Греков, А.М. Мірошниченко, А.В. Кузьмін «Сучасна земельна політика України», м. Київ, «Інтертехнологія», 2009 р.;

Р.М. Панас «Основи моніторингу та прогнозування використання земель», м. Львів, «Новий світ – 2000», 2007 р.;

Постанова КМУ від 30 березня 1998 р. N 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля».

Постанова КМУ від 20 серпня 1993 р. N 661 «Про затвердження Положення про моніторинг земель».

Розпорядження Уряду Російської Федерації від 30 липня 2010 р. №1292-р «О Концепции развития государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и земель, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий, и формирования государственных информационных ресурсов об этих землях на период до 2020 года.»

Стаття дійсного академічного радника Академії інженерних наук РФ «Землі потрібна підтримка з космосу».

Закон України «Про Загальнодержавну (Національну) космічну програму України на 2003-2007 роки» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 49, ст.364).

Наказ Міністерства аграрної політики України «Про затвердження Положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення».

Закон України «Про інвентаризацію земель».

В.В. Чудовець, стаття «Удосконалення методичних підходів та документального забезпечення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення».

Матеріали «круглого столу» Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин на тему «Питання законодавчого забезпечення ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні».

Муратова Н.Р. Контроль севооборота пахотных земель северного Казахстана по данным TERRA/MODIS / Сб. науч. стат. Второй всерос. конф. «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» Муратова Н.Р., Султангазин У.М., Терехов А.Г., под ред. О.Ю.Лавровой, ЕА.Лупяна. – М.: GRANP polygraph, 2005. - С. 302-307.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 С. В. Гарнець

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)