DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2013.29.80-93

Принципи формування організаційно-економічного механізму управління інноваційними процесами та методичні основи вибору варіантів інноваційного розвитку підприємства

О. М. Карпович

Abstract


The principles of organizational-economic mechanism of the enterprise innovation processes, organizational and economic mechanism of management of innovative development, teaching the basics of choice options Innovation Development Company.


Keywords


innovation processes; innovation development; innovation; management mechanism; the basic principles; the company

References


Інноваційні перспективи України/В.М.Геєц, В.П.Семиноженко.-Харків;Константа.-2006.-272с.

Інноваційна стратегія українських реформ / [Гальчинський А. С, Геєць В. М., Кінах А. К., Семиноженко В. П]. - К. : Знання України, 2002. - 336 с.

Онікієнко В. В. Розвиток національної інноваційної системи на етапі становлення в Україні постіндустріального суспільства / В. В. Онікієнко, Л. М. Ємельяненко. - К. : Рада з вивчення продуктивних сил України НАН України, 2008. - 65 с.

Дуленко А. П. Инновационному процессу - новое экономическое мышление / А. П. Дуленко, П. Т. Бубенко, А. П. Кашпур // Соціально-економічний розвиток регіонів України : проблеми науки та практики: [монографія]. - Харків : ВД "ІНЖЕК", 2007. -128 с.

Савчук А.В. Организационно-экономический механизм инновационного развития крупной компании: Монография – Донецк – 2004г. – с. 404.

Матросова Л.М. Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційними процесами у промисловості: Монографія. – Луганськ: вид-во СУДУ – 2000г. – 462с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. ДП «Інформаційно-видавничий центр Держстату України». Київ.2012р.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 О. М. Карпович

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)