DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2013.29.120-128

Удосконалення організаційного механізму державних капітальних вкладень

С. О. Шут

Abstract


The organizational weaknesses of planning and management of state capital investments in construction are analyzed, an ordered interaction scheme of public authorities at central, regional and local levels is proposed.


Keywords


capital investment; scheme; plan; state; customer.

References


Валовий внутрішній продукт (1990-2010 рр.). - [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.91 № 1560-ХІI: станом на 14 вер. 2010 р. - [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/.

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.99 № 2145 «Про Порядок проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету» : станом на 4 жовт. 2010 р. - [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/.

Указ Президента України від 31.05.2011 № 634/2011 «Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України»: станом на 5 жовт. 2012 р. - [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/ control/uk/publish/ .

Указ Президента України від 31.05.2011 № 633/2011 «Про затвердження Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України»: станом на 20 січ. 2012 р. - [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/.

Бюджетний кодекс України: станом на 14 вер. 2012 р. - [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/.

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 № 1666 «Про затвердження Типового положення про Головне управління економіки обласної, Київської міської державної адміністрації та управління економіки Севастопольської міської державної адміністрації». - [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1441 «Про затвердження Типового положення про управління економіки районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації». - [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.

Батіщева С.М. Методологічні проблеми аналізу бюджетних видатків на фінансування капітальних вкладень/ С. Батіщева //Вісник Академії праці і соціальних відносинФедерації професійних спілок України. – 2012. – № 3/2012 [63]. –с. 42-48.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 С. О. Шут

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)