DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2012.28.144-149

Модель вдосконалення організаційно-технологічних рішень у проектах реконструкції (нового будівництва) з урахуванням можливої зміни властивостей матеріалу

А. А. Бобраков

Abstract


The model of organizational decision-making process in the management system of resource allocation in reconstruction projects (new construction), taking into account possible changes in material properties. Consider the organization of resource allocation in construction projects including the loss of quality of the material with an appropriate formulation of the problem of optimizing the efficiency of resource and calendar schedule.

References


Антипенко Є.Ю. Моделирование ресурсных потоковых характеристик строительных проектов / Антипенко Є.Ю.,

Приходько Д.О., Бобраков А.А. та ін. // Управління розвитком складних систем. Збірник наукових праць. – Київ: КНУБА, 2010. – Вип.4. – С.5-9.

Бобраков А.А. Моделювання логістичної системи ресурсно-календарного забезпечення / А.А. Бобраков // Теорія та практика будівництва. – Київ: КНУБА, 2009. – Вип. 5. – С. 49-53.

Бобраков А.А. Модель оптимізації параметрів організації системи ресурсного забезпечення будівельних проектів з урахуванням впливу техногенних факторів/ А.А. Бобраков // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – Київ: КНУБА, - Вип. 26. - 2012. - С. 13-20.

Бобраков А.А. Ресурсне забезпечення об’єктів будівництва в організаційно-технологічних моделях / А.А. Бобраков // Матеріали Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток України - 2007». – Київ: ТОВ «Ультрадрук». – С. 62-67.

Доненко В.І. Сучасні науково-методологічні інструменти інноваційного розвитку будівельних підприємств: Монографія / Є.Ю. Антипенко В.І. Доненко. – Запоріжжя: «Принт-Экспресс», 2010. – 265 с.

Ушацький С.А. Ресурсне забезпечення реконструкції будівельних об’єктів на діючих підприємствах / С.А. Ушацький, А.А. Бобраков // Науково-технічний журнал «Техніка будівництва» - Київ: КНУБА, 2009. – № 23. – С.99-107.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 А. А. Бобраков

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)