No 28 (2012)

Ways to Improve Construction Efficiency

DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2012.28

The issue is registered by the Ministry of Justice of Ukraine (certificate КВ № 16038-45100Р from 20.11.2009 р).

Proceedings of the collection are approved at the meeting of the Academic Council of the University and recommended for publication (Minutes No. 9 of May 31, 2012).

 The collection covers scientific and practical experience, analyzes the problems and tasks of improving the efficiency of construction in the conditions of formation of market relations.

It is designed for students, graduate students, teachers of construction higher education institutions, scientists and workers of the construction industry.

Table of Contents

Papers

Аналіз конкурентоспроможності організаційно-економічних систем будівельних підприємств за допомогою виробничих функцій PDF (Українська)
Р. Ф. Юрковський 3-13
Макроекономічні передумови і тенденції нагромадження вартості капіталу у будівництві PDF (Українська)
Л. В. Сорокіна 13-18
Форми та методи визначення вартості лізингової операції PDF (Українська)
В. І. Черненко 18-32
Рівень економічної безпеки будівельних підприємств за інтегральним показником оцінки можливості рейдерського захоплення PDF (Українська)
О. Ю. Бєлєнкова, О. В. Мацапура 33-40
Дослідження процесу очищення води цементацією від міді в статичних умова, в процесі її відновлення на частинках залізного порошку PDF (Українська)
Д. І. Зоря 41-45
Прогнозирование показателей рынка труда строительной сферы PDF (Українська)
О. М. Залунина, В. В. Дружинина 46-51
Сутнісна характеристика мотиваційного механізму ефективного використання людського капіталу будівельного підприємства PDF (Українська)
В. М. Лич, О. М. Малихіна 51-58
Інкотермс 2010 в зовнішньоекономічній діяльності будівельних підприємств України PDF (Українська)
Р. Я. Зельцер, К. О. Ізотов 58-64
Раціональне використання суміщеного методу монтажу конструкцій та технологічного обладнання при зведені промислових об’єктів PDF (Українська)
С. А. Лучинський 64-71
Методика расчета удаления из воды сероводорода при помощи гидроаэратора PDF (Українська)
А. В. Терновцев 72-74
Економічна безпека як запорука економічної ефективності будівельного підприємства PDF (Українська)
О. В. Федосова, О. О. Молодід 75-84
Використання алгоритму рою часток для оптимізації організаційних моделей взаємодії учасників будівельного ринку PDF (Українська)
А. В. Шпаков 85-89
Залучення працівників вищих навчальних закладів до інноваційної діяльності як інструмент розвитку творчого потенціалу регіону PDF (Українська)
А. М. Тугай, А. Ф. Гойко, М. А. Єлішевич, С. Д. Криштоф 90-99
Застосування методів паралельних обчислень для моделей нечіткої багатокритеріальної оптимізації на прикладі моделювання попиту PDF (Українська)
О. В. Федусенко, І. М. Доманецька, А. О. Федусенко, О. В. Хроленко 100-111
Обґрунтування та структуризація системи показників для проведення моніторингу земель сільськогосподарського призначення PDF (Українська)
С. В. Гарнець 111-120
Запровадження зарубіжного досвіду управління трудовим потенціалом у будівництві в Україні PDF (Українська)
Л. В. Пащенко 121-128
Варіативність управлінської діяльності в сфері розвитку людських ресурсів і механізми її адаптації в транзитивній економіці PDF (Українська)
Г. М. Рижакова 128-143
Модель вдосконалення організаційно-технологічних рішень у проектах реконструкції (нового будівництва) з урахуванням можливої зміни властивостей матеріалу PDF (Українська)
А. А. Бобраков 144-149
Теоретичні аспекти пошуку раціонального плану розвитку будівельної організації із застосуванням комбінаторної оптимізації PDF (Українська)
В. І. Доненко, Є. Ю. Антипенко, І. В. Доненко, Л. В. Ярова 149-156
Современные тенденции развития инновационно-организационных структур строительной отрасли PDF (Українська)
М. В. Кулік 156-161
Современная практика планирования и подготовки проектно-технологической документации проектов строительной отрасли PDF (Українська)
Д. В. Тімощук, О. С. Іщенко 161-168
Російський досвід випуску іпотечних облігацій та перспективи його застосування в Україні PDF (Українська)
Є. Р. Зельцер 168-174
Класифікація та оцінка умов ущільненої забудови PDF (Українська)
П. Є. Григоровський, М. І. Надточій 175-180
Інноваційна діяльність підприємства будівельного комплексу: проблеми та пропозиції щодо їхнього вирішення PDF (Українська)
Я. І. Жеребйов 181-190
Управління процесом злиття та поглинання в будівельних організаціях PDF (Українська)
М. В. Микитась 190-195
Оцінка локального ринку ремонтно-будівельних робіт на основі аналізу стану житлового фонду та проектів його реконструкції PDF (Українська)
М. О. Максимова, Т. В. Ніколаєва 195-205
Аналіз залежності ефективності виконання будівельних робіт комплексними бригадами від впливу організаційно-технологічних умов PDF (Українська)
С. А. Ушацький, І. А. Шатрова, С. В. Шатров 205-210
Проблеми мотивації формування інтелектуального капіталу підприємств будівельного комплексу PDF (Українська)
А. В. Гольда 210-214
Проблеми, що виникають у процесі організації реконструкції будівель PDF (Українська)
С. Е. Францкевич 215-221
Підхід до побудови інформаційної основи системи підтримки прийняття рішень (СППР) по комплексній оцінці інноваційних проектів техногенної безпеки в будівництві PDF (Українська)
О. В. Ізмайлова, Г. В. Красовська, Д. О. Белявін, К. К. Красовська, А. Ю. Поліщук 222-230
Сучасний стан процедури отримання замовником будівництва дозвільних документів PDF (Українська)
В. В. Титок, О. М. Євдоченко 230-237
Соціально-економічна оцінка системи стимулювання праці науково-педагогічних працівників PDF (Українська)
А. М. Тугай, А. Ф. Гойко, М. А. Єлішевич, С. Д. Криштоф 238-248
Аналіз стейкхолдерів процесу підвищення енергоефективності у житлово-комунальному господарстві України PDF (Українська)
Н. М. Павленко 248-254
Теоретичні аспекти побудови когнітивної моделі ресурсного потенціалу зв’язано-диверсифікованої системи будівельних організацій в процесі аналізу стратегічних альтернатив PDF (Українська)
Г. В. Лагутін 255-264