DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2012.28.238-248

Соціально-економічна оцінка системи стимулювання праці науково-педагогічних працівників

А. М. Тугай, А. Ф. Гойко, М. А. Єлішевич, С. Д. Криштоф

Abstract


The system of incentives academic and teaching staff of higher education institutions to develop their creative potential.


Keywords


creativity; science teachers; salaries; differentiation; stimulation; motivation.

References


Нариси історії української інтелігенції. У 3-х книгах. – Кн. 2. – К.: 1994. – 267 с.

Закон України «Про затвердження прожиткового мінімуму на 2001 рік» від 22.03 2001р. № 2330-III.

Постанова КМУ «Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 7.02.2001 р. № 134.

Постанова КМУ «Про затвердження порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти» від 31.01.2001. № 78.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 А. М. Тугай, А. Ф. Гойко, М. А. Єлішевич, С. Д. Криштоф

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)