DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2012.28.149-156

Теоретичні аспекти пошуку раціонального плану розвитку будівельної організації із застосуванням комбінаторної оптимізації

В. І. Доненко, Є. Ю. Антипенко, І. В. Доненко, Л. В. Ярова

Abstract


The paper shows a heuristic algorithm for finding an optimal sequence of development work’s areas in the flow with the critical paths and identified resource and front ties.


References


Антипенко Є. Ю. Організаційно-технологічне моделювання підготовки та впровадження будівельних проектів: Монографія /

Є.Ю. Антипенко. – Запоріжжя: Вид-во «РДЦ Дизайн Груп», 2010. – 386 с.

Доненко В.І. Сучасні науково-методологічні інструменти інноваційного розвитку будівельних підприємств: Монографія / Є.Ю. Антипенко В.І. Доненко. – Запоріжжя: «Принт-Экспресс», 2010. – 265 с.

Доненко В.І. Інструментарій пошуку порядку освоєння об'єктів будівництва підрядними організаціями будівельної галузі в умовах динамічного середовища / В.І. Доненко, О.О. Книжнікова // Науковий вісник будівництва: Збірник наукових праць. – Харків: ХДТУБА, 2011. – №65. – С. 149-157.

Інноваційні концептуальні та формально-аналітичні інструменти обґрунтування підготовки та впровадження будівельних інвестиційних проектів: Монографія / В.О. Поколенко, С.А. Ушацький, Г.В. Лагутін, О.А. Тугай, Н.О. Борисова, О.С. Рубцова: за науковою редакцією

В.О. Поколенка. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – 208 с.

Книжнікова О.О. Оптимізаційні методи і моделі планування діяльності будівельної організації: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.08 / Книжнікова О.О. - К.: КНУБА, 2011. - 20 с.

Тян Р.Б. Основи аналізу організаційно-економічної та фінансової підготовки / Тян Р.Б., Оскома О.В. // Вісник ДДФА – Дніпропетровськ: ДДФА, 2011. - Вип. №2 – С. 125-131

Ушацький С.А. Ресурсне забезпечення реконструкції будівельних об’єктів на діючих підприємствах / С.А. Ушацький,

А.А. Бобраков // Науково-технічний журнал «Техніка будівництва». - К.: КНУБА, 2009. – № 23. – С.99-107.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 В. І. Доненко, Є. Ю. Антипенко, І. В. Доненко, Л. В. Ярова

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)