DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2012.27.3-12

Формування економічного механізму управління інвестиційно-інноваційною діяльністю будівельних підприємств

С. Ю. Федотова

Abstract


The purpose of this article is to develop a structural dynamic model of Investment innovation activity of construction company, which provides for the formation of economic management mechanism, followed by its implementation in the control profit.


Keywords


Building company; the economic mechanism of management; investment and innovation activity; the structural dynamic model; the control profit.

References


Суркова Ю.О. Проблеми реалізації інноваційної моделі розвитку у вітчизняному будівельному комплексі / Ю.О.Суркова // Фінанси України – 2008.- №6. – С. 99-110.

Федоренко В.Г. Інвестиційні процеси в промисловості України / В.Г. Федоренко, О.Ф. Іткін, Д.В.Степанов, О.Г. Чувардинський,

І.В. Жабровець// Монографія – 2001. - Київ

Федотова С.Ю. Моделювання інвестиційно-інноваційної діяльності будівельного підприємства / С.Ю. Федотова // Управління розвитком складних систем. – 2011. Вип. 09. – С. 113-116.

Математичні методи ринкової економіки / [Кігель.В.Р.]. – К.: Кондор, 2003.- 158 с.

Практичні заняття з економетрії в Excel / [Кубайчук О.О., Теренчук С.А.]. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007. – 121 с.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 С. Ю. Федотова

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)