No 27 (2012)

Ways to Improve Construction Efficiency

DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2012.27

The issue is registered by the Ministry of Justice of Ukraine (certificate КВ № 16038-45100Р from 20.11.2009 р).

Proceedings of the collection are approved at the meeting of the Academic Council of the University and recommended for publication (Minutes No. 8 of April 20, 2012).

 The collection covers scientific and practical experience, analyzes the problems and tasks of improving the efficiency of construction in the conditions of formation of market relations.

It is designed for students, graduate students, teachers of construction higher education institutions, scientists and workers of the construction industry.

Table of Contents

Papers

Формування економічного механізму управління інвестиційно-інноваційною діяльністю будівельних підприємств PDF (Українська)
С. Ю. Федотова 3-12
Методика оцінки професійної діяльності науково-педагогічних працівників та її програмна реалізація PDF (Українська)
А. М. Тугай, А. Ф. Гойко, М. А. Єлішевич, С. Д. Криштоф 12-23
Модель оптимізації параметрів організації системи ресурсного забезпечення будівельних проектів з урахуванням впливу техногенних факторів PDF (Українська)
А. А. Бобраков 24-29
Оцінка конкурентоспроможності будівельних підприємств, зайнятих у пайовому будівництві PDF (Українська)
А. Ф. Гойко, Р. Ф. Юрковський 29-37
Фінансовий потенціал спеціально створених організацій (ССО) як зв’язано диверсифікованих систем: від трансформації уявлень до методики оцінки PDF (Українська)
Г. В. Лагутін 37-45
Величина резервного фонда предприятия PDF (Українська)
М. А. Прилепова 46-52
Побудова системи збору інформації для бази даних з розробки міського енергетичного плану PDF (Українська)
Р. Ю. Тормосов 53-61
Cистема моніторингу земель сільськогосподарського призначення та агроресурсів PDF (Українська)
С. В. Гарнець 61-69
Глобальна фінансова криза 21 сторіччя – з чого все почалося PDF (Українська)
В. А. Андрущенко 70-73
Впровадження комплексного індикатору проекту для відображення якості організаційно-технологічних рішень організації будівництва PDF (Українська)
О. А. Тугай, О. В. Слипенчук, К. П. Кухта, А. С. Безух, Н. О. Борисова 74-86
Модернізовані інструменти девелоперського управління будівництвом PDF (Українська)
О. А. Тугай, В. О. Поколенко, Г. М. Рижакова, Д. О. Приходько, З. В. Лагутіна, С. П. Стеценко 86-98
Вплив фінансового важелю у впровадження схем проектного фінансування в Україні PDF (Українська)
К. В. Ізмайлова 98-104
Проблеми кризи та безробіття в Україні PDF (Українська)
В. В. Гончаров, О. П. Омельяненко, А. В. Гольда 104-111
Технологічні особливості вантажопідйомного крокуючого модуля (ВПКМ) та його встановлення при монтажі покриттів PDF (Українська)
К. В. Черненко 111-118
Генезис та сутність понять «ризик», «ризик-менеджмент» та «операційні ризики» PDF (Українська)
Н. В. Сторожук 118-129
Международный проект “Зелёное строительство –КНУСА” PDF (Українська)
Ю. В. Четверіков 129-132
Розвиток та ефективне використання людського капіталу в ринкових умовах господарської діяльності будівельних організацій PDF (Українська)
О. М. Малихіна 133-145
Методологічні аспекти формування трудового потенціалу в процесно-орієнтованому менеджменті PDF (Українська)
Ю. Л. Марчук 146-156
Особливості формування інвестиційного портфеля та напрями його оптимізації PDF (Українська)
О. П. Петраш 156-162
Підходи до формування адаптивної організаційної структури в системі управління будівельно-інвестиційними проектами PDF (Українська)
О. М. Письменний 162-169
Управління ризиком на основі застосування когнітивного моделювання PDF (Українська)
І. М. Ріжок 169-182
Підходи до формування та структуризації потенціалу підприємства PDF (Українська)
Д. А. Рижаков 182-192
Парадигми процесного підходу в менеджменті: сутність та протиріччя PDF (Українська)
Г. М. Рижакова 192-200
Модель визначення раціональних параметрів системи технічного обслуговування будівельного проекту із забезпеченням рівномірної інтенсивності завантаження ресурсів PDF (Українська)
Є. Ю. Антипенко, М. В. Кулік 200-205
Механізм ціноутворення в системі оцінки інвестиційного потенціалу підприємств PDF (Українська)
І. М. Сіренко 205-211
Порівняльний аналіз підходів до оцінки інвестиційної привабливості будівельних організацій PDF (Українська)
В. В. Саламатіна 211-219
Оцінка інвестиційної привабливості фінансових інструментов у сучасних нестійких економічних умовах PDF (Українська)
С. П. Стеценко 219-232
Вплив організаційно-технологічних умов на ефективність процесу виконання робіт житлового будівництва PDF (Українська)
С. А. Ушацький, І. А. Шатрова, С. В. Шатров 232-237
Впровадження загальнодержавної геоінформаційної системи як інструмент підвищення якості комплексного екологічного моніторінгу стану довкілля PDF (Українська)
І. М. Доманецька, О. В. Хроленко, О. В. Федусенко, А. О. Федусенко 238-244
Системний підхід при економіко-математичному моделюванні економічної безпеки будівельного підприємства PDF (Українська)
О. О. Молодід 245-251
Оцінка ефективності угод злиття та поглинання в будівництві PDF (Українська)
М. В. Микитась 252-257
Вдосконалення організаційно-технологічної системи підготовки будівельних проектів, як невід'ємної частини підвищення ефективного ресурсного забезпечення будівельного виробництва PDF (Українська)
О. С. Іщенко, А. Хусейн 257-262