DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2012.27.205-211

Механізм ціноутворення в системі оцінки інвестиційного потенціалу підприємств

І. М. Сіренко

Abstract


The basic properties of investment potential. An principles according to which must be built assess investment potential. The general algorithm for evaluating the investment potential of the company ..


Keywords


investment potential; principles; approaches; properties; algorithm evaluation.

References


Дідух С.М. Теоретико-методологічні основи інвестиційного потенціалу підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 237: В 6 т. – Т. V. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – с.1244-1252.

Чуб Б. А. Оценка инвестиционного потенциала субъектов российской экономики на мезоуровне. Под ред. д. э. н. Бандурина В. В. – М.: БУКВИЦА, 2001, 227 с., с ил.

Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка. Навч. посібник / Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексик О.І. – К.: КНЕУ, 2004 – 316 с.

Сегедій О.М. Інформаційне забезпечення оцінки інвестиційного потенціалу підприємств // Наукові праці ДНТУ. Сер.: Економічна, випуск 75. – Донецьк: ДонНТУ, 2004. - С. 165-169.

Бакаєв Л. О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 151


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 І. М. Сіренко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)