DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2012.27.74-86

Впровадження комплексного індикатору проекту для відображення якості організаційно-технологічних рішень організації будівництва

О. А. Тугай, О. В. Слипенчук, К. П. Кухта, А. С. Безух, Н. О. Борисова

Abstract


Викладено передумови та теоретико-методологічні основи  запровадження комплексного індикатора оцінки якості рішень будівельного проекту, який забезпечує додержання високих  стандартів якості ще на етапі інвестиційного задуму. Завдяки синтетичній конструкції, пропонований показник “функціонально-технологічний індикатор проекту” забезпечує одночасну оцінку як  надійності організаційно-технологічних рішень спорудження будівельних об’єктів, так і готовності команди управління проектом та його виконавців до забезпечення вимог замовника в процесі підготовки будівництва та спорудження об’єктів. 


References


Бушуев С.Д., Бушуева Н.С. Управление проектами. Основы профессиональных знаний и система оценки компетентности проектных менеджеров.К.: ІРІДІУМ,2006.-208 с.

Бушуев С.Д., Морозов В.В. Динамическое лидерство в управлении проектами.//Українська асоціація управління проектами.-К.: 1999.-312 с.

Кігель В.Р. Математичні методи прийняття рішень у ефективному підприємництві. Монографія.-К.: ІЕУГП,1999.-269с.

Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами.-Дніпропетровськ, ПДАБіА,2000.-224 с.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 О. А. Тугай, О. В. Слипенчук, К. П. Кухта, А. С. Безух, Н. О. Борисова

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)