DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2012.27.211-219

Порівняльний аналіз підходів до оцінки інвестиційної привабливості будівельних організацій

В. В. Саламатіна

Abstract


In the article, a comparative analysis of approaches to the evaluation of investment attractiveness of the construction organization.


Keywords


investment attractiveness; the construction organization; estimation of investment appeal.

References


Бланк И.А. Основи фінансового менеджменту / И.А. Бланк. - Т. 2. - К.: Ника-Центр, 1999. - 512 с.

Шеремет А. Методика финансового анализа / А. Шермет, Р. Сайфулин. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 176 с.

Давидов О.I. Інвестиційна привабливість цінних паперів в Україні / О.I. Давидов, О.В. Ярiш // Фінанси України. - 2001. - № 2. - C. 130-138.

Гончарук А.Г. Теоретичні аспекти керування інвестиційною привабливістю будівельної організації / А.Г. Гончарук // Економічний форум. - 2011. - № 3. - С. 39-44.

Несторенко И. Стратегія господарської діяльності будівельної організації / И. Несторенко // Бизнес-Информ. - 1998. - № 2. - С. 46-48.

Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: [навч. посібник] / Т.В. Майорова. - Київ.: ЦУЛ, 2003. - 376 с.

Крапiвницька С.М. Рейтингова оцінка акціонерних товариств / С.М. Крапiвницька, А.В. Мєшков // Збірник праць Донецького державного технічного університету. Серія економічна. - Випуск 19. - Донецьк: Дондту, 2000. - C. 103-112.

Мєшков А.В. Визначення рейтингу цінних паперів на приклад акціонерних товариств Донецької області / А.В. Мєшков // Регіональні перспективи. - 2002. - №2. - C. 161-165.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 В. В. Саламатіна

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)