DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2012.27.238-244

Впровадження загальнодержавної геоінформаційної системи як інструмент підвищення якості комплексного екологічного моніторінгу стану довкілля

І. М. Доманецька, О. В. Хроленко, О. В. Федусенко, А. О. Федусенко

Abstract


This work is devoted to questions the unified cartographic base creation within national GIS for solving National environmental monitoring system.


Keywords


environmental passport territory; ecological passport of the enterprise; environmental monitoring; GIS; mapping information.

References


Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” /Відомості ВРУ, 1991, №41.

Положення про державну систему моніторингу довкілля. Затверджено постановою Кабінету міністрів України від 30 березня 1998 р. №391.

Постанова ВРУ “Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2006-2008 роки” // http://www.menr.gov.ua.

Данченко А.Л., Зорін С.В., Олійник Т.І., Козлітін В.Є., Серединін Є.С., Трокоз В.А. Використання сучасних геоінформаційних систем. Використання сучасних геоінформаційних систем в практиці управління регіоном // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2006.- Т. 19(58).- №2.- с. 11-15.

Тягур В. К. ДП «Херсонгеоінформ», Херсон Географічна інформаційна система – основний критерій економічного, соціального та культурного розвитку регіону. http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.pryr oda.gov.ua

Створення муніципальної геоінформаційної системи для управління міським господарством на основі ГІС "Панорама" За матеріалами виставки-презентації на звітно-виборчім зібранні "Асоціації мерів міст України", м. Київ, 08.12.2006р.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 І. М. Доманецька, О. В. Хроленко, О. В. Федусенко, А. О. Федусенко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)