DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2012.27.61-69

Cистема моніторингу земель сільськогосподарського призначення та агроресурсів

С. В. Гарнець

Abstract


In the article shows the design of the system of monitoring of agricultural and agro-resources. The necessity and promise of further work towards the use of remote sensing for monitoring of agricultural land.


References


Земельний Кодекс України.

Закон України «Про охорону земель».

Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель».

В.П. Горбулін, Л.Д. Греков, В.Г. Некрасова і др. «Земельні відносини в Україні», м. Київ, «Істина», 2010 р.;

А.Д. Юрченко, Л.Д. Греков, А.М. Мірошниченко, А.В. Кузьмін «Сучасна земельна політика України», м. Київ, «Інтертехнологія», 2009р.

Р.М. Панас «Основи моніторингу та прогнозування використання земель», м. Львів, «Новий світ – 2000», 2007 р.;

Постанова КМУ від 30 березня 1998 р. N 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля».

Постанова КМУ від 20 серпня 1993 р. N 661 «Про затвердження Положення про моніторинг земель».

Розпорядження Уряду Російської Федерації від 30 липня 2010 р. №1292-р «О Концепции развития государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и земель, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий, и формирования государственных информационных ресурсов об этих землях на период до 2020 года.»

Стаття дійсного академічного радника Академії інженерних наук РФ «Землі потрібна підтримка з космосу».

Закон України «Про Загальнодержавну (Національну) космічну програму України на 2003-2007 роки» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 49, ст.364).

Наказ Міністерства аграрної політики України «Про затвердження Положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення».

Проект Закону України «Про інвентаризацію земель».

В.В. Чудовець, стаття «Удосконалення методичних підходів та документального забезпечення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення».

Матеріали «круглого столу» Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин на тему «Питання законодавчого забезпечення ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні».

ІНСТРУКЦІЯ з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 6–зем, 6а–зем, 6б–зем, 2–зем) Держкомстату України.

Г. М. Жолобак (Науковий центр аерокосмічних досліджень землі Інституту геологічних наук національної академії наук України, Київ) «ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ АГРОРЕСУРСІВ УКРАЇНИ». (ftp://ftp.mao.kiev.ua/pub/knit/16/6/knit-16-6-2010-03.pdf)

Журнал «Геоматіка», № 2(11), 2011 р., стор. 90-91, стаття Л.В. Березіна (Омський державний університет, Росія) «Використання програмного комплексу ENVI для ґрунтового дешифрування космічних знімків».


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 С. В. Гарнець

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)