DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2012.26.74-80

Модель подолання ризиків на підготовчій фазі будівельного проекту.

О. А. Тугай, О. В. Слипенчук, К. П. Кухта, А. С. Безух, Н. О. Борисова

Abstract


Викладено зміст інноваційної моделі попередження ризиків  підготовчої фази  будівельних проектів.


References


Тугай О.А., Скакун В.А. Науково-теоретичні проблеми адаптації організації підготовки будівництва до євровимог.// Зб. наук. праць “Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”.-Вип.18.-К.:КНУБА, 2008.-С.19-30.

Тугай О.А., Скакун В.А.,Чуприна Ю.А. Системно-управлінський інжиніринг як передумова формування раціональних моделей організаційних структур управління для будівельних компаній, що готові до оновлення ролі провідного виконавця в будівельно-інвестиційному процесі.// Зб. наук. праць “Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”.-Вип.18.-К.:КНУБА, 2008.-С.31-41.

Тугай О.А. Трансформація змісту діяльності генпідрядника в інвестиційному процесі – передумова адаптації процесів організації будівництва до євростандартів.//Науково-технічний збірник „Містобудування і територіальне планування”.-Вип.31.-К.: КНУБА,2008.-С.396-408.

Тугай О.А. Організація діяльності генпідрядника на інжиніринговій основі - запорука пристосування процесів організації будівництва до євростандартів.// Зб. наук. праць “Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин”.-Вип.18.-К.:КНУБА, 2008.-С.3-18.

Тян Р.Б., Єльнакла Фаез. Разработка интегрированной системы планирования и контроля, ориентированной на продуктивность и время.// Новини науки Придніпров’я.-Сер. інж. науки.-2004.-№2.-С.40-43.

Тян Р.Б., Павлов Ф.И. Выбор варианта инвестирования программы на сетевой структуре.// Збірник наукових праць ДНУ.- Вип.77. Економіка: проблеми теорії та практики. - С.27-36.-. Дніпропетровськ, 2001.

Млодецкий В.Р., Божанова В.Ю. Оперативное управление инвестиционным проектом на основе интервальных показателей зффективности.//Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. - 2001. - №11.-С.4-12.

Шпаков А.В. Використання сітьових моделей "роботи-вершини" в практиці відбору проектів інвестиційно-діагностичними підрозділами корпорацій.// Научно-техн. сборник "Коммунальное хозяйство городов", Вып.49.-К.:"Техніка", 2003.- С.253-258.

Шикин Е.В., Чхартишвили А.Г. Математические методы и модели в управлении./ МГУ им. М.В. Ломоносова, Ин-т гос. упр. и соц. исслед.-М.: Дело, Акад. нар.хоз-ва при Правительстве РФ,2000.- 439 с.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 О. А. Тугай, О. В. Слипенчук, К. П. Кухта, А. С. Безух, Н. О. Борисова

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)