No 26 (2012)

Ways to Improve Construction Efficiency

DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2012.26

The issue is registered by the Ministry of Justice of Ukraine (certificate КВ № 16038-45100Р from 20.11.2009 р).

Proceedings of the collection are approved at the meeting of the Academic Council of the University and recommended for publication (Minutes No. 7 of March 30, 2012).

 The collection covers scientific and practical experience, analyzes the problems and tasks of improving the efficiency of construction in the conditions of formation of market relations.

It is designed for students, graduate students, teachers of construction higher education institutions, scientists and workers of the construction industry.

Table of Contents

Papers

Технологічний принцип визначення економічної безпеки будівельного підприємства PDF (Українська)
О. В. Федосова, О. О. Молодід 3-9
Рейтингова система оцінки діяльності професорсько-викладацького складу як засіб стимулювання їх творчого потенціалу і підвищення якості освіти PDF (Українська)
А. М. Тугай, А. Ф. Гойко, М. А. Єлішевич, С. Д. Криштоф 9-18
Крива життєвого циклу як засіб ідентифікації ефективності фінансового управління будівельними підприємствами PDF (Українська)
Є. С. Коваленко 19-30
Спеціально створені організації (ССО) - нові учасники будівельно-інвестиційного процесу PDF (Українська)
Г. В. Лагутін 30-37
Резервный фонд предприятия PDF (Українська)
М. А. Прилепова 38-49
Обґрунтування вибору варіантів надбудови багатоквартирного будинку із застосуванням спеціальної моделі «вибір-реконструкція» PDF (Українська)
І. І. Степаненко 50-58
Підвищення енергетичної ефективності системи теплозабезпечення міст України як основний фактор впливу на її сталий розвиток PDF (Українська)
Р. Ю. Тормосов 59-69
Методологія передбачення банкрутства у будівельній галузі PDF (Українська)
В. А. Андрущенко 69-73
Модель подолання ризиків на підготовчій фазі будівельного проекту. PDF (Українська)
О. А. Тугай, О. В. Слипенчук, К. П. Кухта, А. С. Безух, Н. О. Борисова 74-80
Ідентифікація стейхолдерів процесу підвищення енергоефективності у житлово-комунальному господарстві PDF (Українська)
Н. М. Павленко 80-86
Розробка сучасних аналітичних інструментів та організаційних структур забезпечення економічно надійного інвестування будівництва PDF (Українська)
О. А. Тугай, В. О. Поколенко, Г. М. Рижакова, Д. О. Приходько, З. В. Лагутіна, С. П. Стеценко 87-99
Прогнозування неплатоспроможності малого будівельного підприємства за допомогою дискримінантного аналізу PDF (Українська)
Ю. В. Антропов 99-107
Оцінка процесів концентрації та консолідації банківського капіталу в країнах СНД та у світі PDF (Українська)
О. Ю. Бєлєнкова, Т. Ю. Цифра, Т. М. Царюк 107-117
Модель суміщення робіт різних етапів інвестиційно-будівельного процесу PDF (Українська)
В. В. Титок 117-122
Нормування праці як невідємна складова організаційно-економічного механізму управління персоналом будівельного підпрємства PDF (Українська)
К. І. Шевчук 122-132
Системний підхід щодо формування структури стратегічного потенціалу підприємства PDF (Українська)
А. М. Кравченко 132-137
Можливість рециклінгу будівельних відходів в Україні PDF (Українська)
Г. В. Шпакова 137-143
Підвищення конкурентоспроможності будівельного підприємства PDF (Українська)
М. В. Микитась 143-149
Корпоративная социальная ответственность как основной нематериальный актив компании ХХІ века PDF (Українська)
І. А. Касабова 149-155
Сутність та основи функціонування системи управління фінансовими ресурсами підприємств PDF (Українська)
С. М. Андрощук 155-162
Місце внутрішнього операційного аудиту в системі внутрішньо-господарського контролю в організаціях різних форм власності PDF (Українська)
В. В. Бусарєв 162-173
Методи оцінки венчурних проектів: особливості та можливі підходи PDF (Українська)
О. П. Геращенко 173-181
Роль інноваційно-інвестиційних ресурсів у системі факторів ліквідності об’єктів PDF (Українська)
Л. І. Дзюбенко 181-188
Моделювання структурних характеристик процесу формування маркетингової стратегії будівельного підприємства PDF (Українська)
О. В. Дикий 188-201
Методологічні основи та практика бюжетного контролю в стратегії управління будівельної організації PDF (Українська)
Т. М. Іщенко 201-216
Сучасні інвестиційні механізми фінансування проектів у будівництві PDF (Українська)
С. В. Костенко 217-225
Методологічні підходи до управління підприємством в умовах конвергенції у ринкові інститути в контексті теорії відкритої економічної системи PDF (Українська)
Г. М. Рижакова, О. С. Рубцова 225-231
Модель визначення обсягів залучення субпідряду в умовах використання обмежених ресурсів організації-виконавця PDF (Українська)
В. І. Доненко, О. О. Грін, Д. В. Тімощук 232-240
Оцінка якості трудового потенціалу будівельної організації в умовах ринкових відносин PDF (Українська)
С. М. Рекуненко, А. В. Гольда 240-250
Основні поняття системи автоматизованого керування технологічними процесами у будівельній галузі PDF (Українська)
С. В. Шатров 250-253
Аналіз зарубіжного досвіду регулювання творчої активності персоналу вищих навчальних закладів PDF (Українська)
А. М. Тугай, А. Ф. Гойко, М. А. Єлішевич, С. Д. Криштоф 254-267