DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2012.26.232-240

Модель визначення обсягів залучення субпідряду в умовах використання обмежених ресурсів організації-виконавця

В. І. Доненко, О. О. Грін, Д. В. Тімощук

Abstract


The paper proposed a model of determining the value of amounts of specialized subcontracting services to ensure efficient use of the limited resources of the organization. It allows you to efficiently allocate limited resources on critical areas of the organization works to identify their organizational and technological parameters.


References


Антипенко Є.Ю. Сучасні науково-методологічні інструменти інноваційного розвитку будівельних підприємств: Монографія / Є.Ю. Антипенко, В.І. Доненко. – Запоріжжя: «Принт-Экспресс», 2010. – 265 с.

Доненко В.І. Науково-теоретичні основи адаптації організації підготовки будівництва / В.І. Доненко // Ежегодный научно-технический сборник «Современные проблемы строительства». – Донецк: Донецкий ПромстройНИИпроект, – 2010. – № 13. – С.47-54.

Доненко В.І. Інструментарій пошуку порядку освоєння об'єктів будівництва підрядними організаціями будівельної галузі в умовах динамічного середовища / В.І. Доненко, О.О. Книжнікова // Науковий вісник будівництва: Збірник наукових праць. – Харків: ХДТУБА, 2011. – №65. – С. 149-157.

Книжнікова О.О. Оптимізаційні методи і моделі планування діяльності будівельної організації: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.08 [Текст] / Книжнікова Олена Олександрівна; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2011. - 20 с.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 В. І. Доненко, О. О. Грін, Д. В. Тімощук

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)