DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2012.26.173-181

Методи оцінки венчурних проектів: особливості та можливі підходи

О. П. Геращенко

Abstract


The problems of venture investment in innovation activities and their solutions. Characteristic features, drawbacks and benefits of new business for our kind of investment. The analysis of market venture capital investment in Ukraine. Revealed negative factors that hinder the development of venture capital industry in Ukraine, and the measures on the revival of venture investing.


Keywords


innovation; venture financing; venture collective investment institutions; venture capital.

References


Архієреєв С.І. Інноваційний потенціал України: прогнозно-аналітичні оцінки/ С.І. Архієреєв, Т.В. Тарасенко. – Х. : Вид-во "Золоті сторінки", 2008. – 112 с.

Зянько В.В. Інноваційне підприємництво: сутність, механізм і форми розвитку : монографія. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2008. – 397 с.

Калінеску Т.В. Управління венчурним інвестуванням підприємств: монографія / Т.В. Калінеску, О.М. Антіпов. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 276 с.

Ковалишин П.В. Формування та розвиток ринку венчурного інвестування України: монографія / П.В. Ковалишин. – Миколаїв: Вид-во МДАУ, 2008. – 302 с.

Про ін-ти спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 15 бер. 2001 р., № 2299-ПІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 21.

[Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.uaib.com.ua.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 О. П. Геращенко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)