DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2012.26.217-225

Сучасні інвестиційні механізми фінансування проектів у будівництві

С. В. Костенко

Abstract


A variety of ways to invest building today is an occasion for a detailed analysis of the financial and credit mechanisms.

Selection of optimal financing schemes and tax planning in the implementation of construction projects is the key to efficiency and profit from the activity.


Keywords


construction design; financing; tax planning; optimal scheme.

References


Закон України «Про інвестиційну діяльність» із змінами та доповненнями, внесеними Законами України від 16 травня 2007 року N 1026-V

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 року N 335/94-ВР із змінами та доповненнями

ЗУ «Про податок на додану вартість» від 27 червня 1997 року N 403/97-ВР із змінами та доповненнями

Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу від 26.10.2006 N 1178.

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 №3480- IV

Закон України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" зі змінами від 9.09.2010, № 6687.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла» від 2010.06.29 № 2367-VI

Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» №978-IV від 19.06.03 Із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 13, ст.110.

Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди» від 01.07.2010року №2393 –VI зі змінами і доповненнями від 05.08.2001.

Наказ ДПАУ №74 віл 15.02.2002року «Про затвердження податкового роз’яснення».

Постанова КМУ, від 2001.12.27, № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва".

Н. Доценко-Белоус «Правовая энциклопедия инвестирования строительства». Практическое пособие. -К.:Юридична практика,2006

Н. Доценко-Белоус «Стратегии финансирования строительства». Практическое пособие. -К.: Юридична практика,2008

Кравченко, В. І. Фінансування будівництва житла - К.: Києво-Могилянська академія, 2006. – Ч. 2. Новітні тенденції. – 130-132 с.

Кирилов С. Цільові облігації, опціони та інші схеми фінансування будівництва «Податки та бухгалтерський облік», 2 березня 2006 р., № 18 (889), с. 13.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 С. В. Костенко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)