DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2012.26.225-231

Методологічні підходи до управління підприємством в умовах конвергенції у ринкові інститути в контексті теорії відкритої економічної системи

Г. М. Рижакова, О. С. Рубцова

Abstract


Generalized problem and approaches to management of enterprises as open economic system. The relation of the results of economic entities on the openness of their economic system, criteria and characteristics of its classification.


Keywords


open economic system; market institutions; resources; economic activities; market infrastructure.

References


Бондаренко Є.В. Управління ресурсами та активами будівельного підприємства в системі конвергенції господарської діяльності у ринкову інфраструктуру // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький. – 2010. – №6. – Т.3. – С. 228–231.

Відкрита система (теорія систем) [заголовок з екрану]. Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Відкрита система (теорія систем)

Деркач М. М. Влияние институциональных факторов на переходные процессы в Украине / М. М. Деркач // Вісник Харківського державного політехнічного університету. Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Вип. 86. - Харків: ХДПУ, 2009. - С. 32 – 36.


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 Г. М. Рижакова, О. С. Рубцова

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)