DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2012.26.107-117

Оцінка процесів концентрації та консолідації банківського капіталу в країнах СНД та у світі

О. Ю. Бєлєнкова, Т. Ю. Цифра, Т. М. Царюк

Abstract


The article analyzes the processes of concentration of the banking system in the world by the indices of concentration. Concentrations of bank capital all over the world according to ratio «tier one capital».


Keywords


сoncentrations of capital; concentration indices; bank capital; financial system

References


Герасименко В. Концентрація банківського капіталу і методи оцінки її рівня. // Вісник НБУ – 2007. - № 4 – С 28-32.

Онищенко Ю.І. Рівень концентрації вітчизняної банківської системи/ [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://intkonf.org/onischenko-yui-riven-kontsentratsiyi-vitchiznyanoyi-bankivskoyi-sistemi/– Назва з екрану.

Суммарные активы топ-100 банков СНГ меньше активов Bank of America - РИА Новости /[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ria.ru/rsearch_comments/20110712/400417434.html

Сурженко Л.О. Сучасні тенденції глобалізаційних процесів у контексті розвитку ринку фінансового капіталу /Л.О. Сурженко // Економіка та держава. - 2011. - № 1. - C. 53-55.

Цимбалюк І.О. Механізм регулювання конкурентних відносин на регіональних сировинних ринках: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.05 / І.О. Цимбалюк; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2008. — 20 с.

Цихан Т.В. Теоретические основы контроля за экономической концентрацией // www.jurenergo.kiev.ua/statti/osncontr.doc

Чирков Володимир. Показники концентрації ринку [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/amc/control/uk/ publish/ article?show Hidden=1&art_id =49408&cat_id=47049&ctime =120237216562 8

Top 25 Banks in 2011 Top 1000 World Ranking// http://www.thebanker.com/Top-1000-World-Banks


GOST Style Citations


Copyright (c) 2020 О. Ю. Бєлєнкова, Т. Ю. Цифра, Т. М. Царюк

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Ways to Improve Construction Efficiency

Kyiv National University of Construction and Architecture

ISSN 2707-9376 (Online)

ISSN 2707-501X (Print)