No 30 (2013)

Ways to Improve Construction Efficiency

DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2021.30

The issue is registered by the Ministry of Justice of Ukraine (certificate КВ № 16038-45100Р from 20.11.2009 р).

Proceedings of the collection are approved at the meeting of the Academic Council of the University and recommended for publication (Minutes No. 21 of December 20, 2013).

 The collection covers scientific and practical experience, analyzes the problems and tasks of improving the efficiency of construction in the conditions of formation of market relations.

It is designed for students, graduate students, teachers of construction higher education institutions, scientists and workers of the construction industry.

Table of Contents

Papers

Переваги та недоліки існуючих форм управління ланцюгами поставок, як елемент визначення перспектив конкурентного розвитку підприємства PDF (Українська)
Є. Ю. Антипенко 3-10
Програмне забезпечення оцінки розвитку будівельних підприємств PDF (Українська)
Ю. В. Антропов 11-17
Вплив інвестиційної активності на обсяги будівельних робіт в Україні PDF (Українська)
О. Ю. Бєлєнкова 17-26
Вибір параметрів вантажопідйомних крокуючих модулів при розробці технології монтажу великорозмірних покриттів PDF (Українська)
К. В. Черненко 26-35
Методика визначення ефективності використання машин та механізмів в будівельному виробництві PDF (Українська)
І. В. Доненко, А. А. Бобраков, Д. В. Тимощук 35-43
Приватні керуючі компанії - нові учасники житлово-комунального господарства України PDF (Українська)
В. І. Доненко 43-49
Особенности возведения многоэтажных жилых зданий на слабых грунтах в стесненных условиях PDF (Українська)
О. С. Ищенко 49-56
Застосування європейського досвіду проведення тендерів в Україні PDF (Українська)
О. В. Мацапура 56-62
Ризики в будівництві та особливості їх страхування в сучасних економічних умовах в Україні PDF (Українська)
Т. В. Сердюк, М. О. Малик 62-71
«Інфраструктурна пастка» у житловій сфері України: техніко-економічні та споживчі оцінки PDF (Українська)
П. О. Пантелеєв, А. А. Щербина 71-82
Дослідження техніко-економічних показників технологій влаштування реставраційних штукатурок PDF (Українська)
О. С. Молодід 83-90
Формування моделі житлового будівництва в місті PDF (Українська)
В. В. Титок 90-99
Дослідження впливу управлінських помилок та недоліків на наближення будівельної компанії до банкрутства PDF (Українська)
В. А. Андрущенко 99-104
Основні напрями підвищення якості вищої освіти в сучасних умовах PDF (Українська)
А. М. Тугай, А. Ф. Гойко, М. А. Єлішевич 105-110
Моделі організаційно - технологічних рішень з виконання будівельно -монтажних робіт PDF (Українська)
М. В. Горбач 111-115
Маркетинговий механізм взаємодії вищих навчальних закладів і підприємств: інноваційний підхід PDF (Українська)
А. М. Тугай, А. Ф. Гойко, М. А. Єлішевич 115-123
Механізми фінансування відтворення житлового фонду і ринок будівельних робіт PDF (Українська)
М. О. Жураковська 123-129
Маркетингові прийоми, що сприяють розвитку українського ринку освітніх послуг PDF (Українська)
А. М. Тугай, А. Ф. Гойко, М. А. Єлішевич 129-135
Техніко-економічне обгрунтування управлінського рішення на основі безперервних випадкових змінних PDF (Українська)
Н. І. Нікогосян, М. О. Шебек, О. О. Демидова, В. В. Титок 136-142
Концептуальний зміст комплексу маркетингових досліджень та його роль в системі прийняття управлінських рішень PDF (Українська)
А. М. Тугай, А. Ф. Гойко, М. А. Єлішевич 142-150
Сучасні вимоги до трансформації змісту діяльності провідного виконавця будівельних проектів PDF (Українська)
О. О. Орищенко 151-161
Методологічні засади оцінювання інвестиційних проектів в умовах невизначеності PDF (Українська)
А. Ф. Гойко, Л. В. Сорокіна 162-173
Підготовчий єтап до адаптації організації будівництва до євровимог PDF (Українська)
О. А. Тугай, О. В. Сліпенчук, К. П. Кухта 174-185
Оцінка ефективності реконструкції житлових будинків PDF (Українська)
О. С. Гриценко, І. В. Вахович, Н. В. Боліла 185-191
Дослідження механізмів управління фінансовими ресурсами будівельних підприємств PDF (Українська)
Є. С. Коваленко 191-204
Исследование зависимости продолжительности перевозки и укладки бетонной смеси от её температуры PDF (Українська)
Аднан Абдел Хамид Хали Абу Саль 204-208
Проблеми фінансових можливостей, інтересів і відносин учасників у процесі оновлення житлового фонду PDF (Українська)
О. В. Блащук, К. М. Саркісова 209-217
Очистка стічних вод гальванічних підприємств від хрому з застосуванням ферітних сполук PDF (Українська)
О. В. Зоря, О. В. Терновцев, Д. І. Зоря 217-225
Перспективи та ефективність зведення будівель за збірно-монолітною технологією PDF (Українська)
Г. М. Тонкачеєв 226-233
Результати проведення конкурсу “Solar Decathlon KNUCA – 2013” PDF (Українська)
Ю. В. Четверіков 233-237
Автоматизація проектних робіт, моніторингу та контролю у будівництві (на прикладі розвинутих країн) PDF (Українська)
С. В. Шатров 237-245
Застосування логіко-математичних методів для оптимізації розподілу автотранспортних засобів по об'єктах будівництва PDF (Українська)
І. А. Шатрова 245-249
Забезпечення економічної стійкості малих будівельних підприємств – основа їх економічної безпеки PDF (Українська)
І. В. Вахович, О. О. Молодід 249-254
Теоретичні аспекти інфраструктурного забезпечення товарних потоків підприємств PDF (Українська)
Е. Ш. Акімова 255-261
Діагностика загроз безпеці праці на будівельних підприємствах PDF (Українська)
В. М. Андрієнко 261-266
Реформування системи бухгалтерського обліку в державному секторі PDF (Українська)
Г. В. Сліпенчук 266-273
Формування довгострокової конкурентоспроможності будівельних об’єднань на основі життєвого циклу будівельних об’єктів та їх комплексів PDF (Українська)
А. В. Шпаков 273-278
Нормування праці як невідємна складова організаційно-економічного механізму управління персоналом будівельного підпрємства PDF (Українська)
К. І. Шевчук 278-287